Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida taidekasvatuksellisen projektin, joka tapahtuu yhteisössä.

 

Opiskelija osaa tarkastella sekä yhteisön merkityksiä yksilön kannalta että yksilöllisiä tarpeita yhteisön kontekstissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.01.2022 - 05.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Pusa

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään taideperustaiseen toimintaan ja yhteisötaidekasvatuksen toimintatapoihin yhteisöjen luomisessa ja vahvistamisessa, sekä keinoihin, joilla voi tarkastella yhteisön normien merkityksiä. Kriittisen tarkastelun kautta etsitään näkökulmia, jotka eivät rajoitu inhimilliseen näkökulmaan.

   

  Kurssin aikana toteutettavan projektin puitteissa tarkastellaan ympäristön ja materiaalien mahdollisuuksia ja merkityksiä suhteessa yhteisöihin. 

   

  Luennoilla tarkastellaan työskentelyn kannalta tärkeitä teemoja sekä taiteen merkityksiä kohtaamisen mahdollistajana.

  Kurssiin kuuluu oheislukemisto.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työmuotoina ovat luennot, keskustelut, ryhmätyöskentely, yhteisössä toteutettava projekti sekä kirjallinen raportti projektista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Puolet kurssisuorituksesta tapahtuu yhteistyötahon kanssa toteutetusta projektista. Toinen puolisko on luentojen, ryhmätyöskentelyn sekä kirjallisen työn muodossa tapahtuvaa oppimista.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssikirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vähimmäis opiskelijamäärä kurssin järjestämiseksi on 8.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1159

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun