Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija tunnistaa erilaisia lähestymistapoja ympäristöön ja oppii arvottamaan omaa ympäristökokemustaan ja harkitsemaan toimintatapojaan suhteessa taiteelliseen ja taidekasvatukselliseen ajatteluun. Opiskelijan taidekasvatuksellinen ajattelu kehittyy suhteessa kestävään tulevaisuuteen. Opiskelija tutustuu ympäristödemokraattisen ja kestävän kehityksen  teoreettisiin ja pedagogisiin perusteisiin.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.03.2022 - 19.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anniina Suominen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tutustutaan kestävän kehityksen ja ympäristöteorian perusteisiin suhteessa taidekasvatukseen. Opetus sisältää vierailuja, luentoja sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Pohditaan omakohtaista, kollektiivista ja kulttuurista ympäristö- ja eläinsuhdetta sekä näiden vaikutusta eettiseen, pedagogiseen ja taiteelliseen orientaatioon.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus, ekskursiot ja vierailut, viikottaiset kirjoitus tehtävät, itsenäinen ja ryhmätyöskentely

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1162

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  20 opiskelijaa, etusija taidekasvatuksen kandiopiskelijoilla

  Minimiosallistujamäärä 8 opiskelijaa