Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija syventää Taidekasvatus ja kestävä tulevaisuus sekä Kestävä muotoilupedagogiikka ja materiaalisuus kursseilla oppimiaan tietoja ja taitoja soveltamalla näitä omaan taiteelliseen työskentelyyn ryhmässä ja itsenäisesti.

Kurssilla tehdään taideprojekti sekä yövytään Helsingin ulkopuolella intensiivijaksona. Opiskelija työstää temaattista taideprojektiaan ammattitaiteilijoiden ja taidekasvattajien ohjauksessa.

Laajuus: 4

Aikataulu: 27.04.2022 - 06.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Minna Suoniemi, Anniina Suominen, Henrika Ylirisku

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin opettajat:

Minna Suoniemi minna.suoniemi@aalto.fi

Henrika Ylirisku henrika.ylirisku@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssiin sisältyy opintomatka jonka aikana opiskelijan taiteellista ja pedagogista ajattelua sovelletaan taiteelliseen työskentelyyn. Taideprojekti suunnitellaan kurssin aikana ja toteutetaan opintomatkalla. Työskentelyä ohjaavat taiteilijat ja taidekasvattajat valitun teemaan puitteissa.

  Kurssiin sisältyy opintomatka jonka aikana opiskelijan taiteellisen ja pedagogisen ajattelun soveltamista taiteelliseen työskentelyyn ohjaavat taiteilijat ja taidekasvattajat valitun teemaan puitteissa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Katso kurssin etusivu, tiedot päivitetään sinne.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus, opintomatka, ekskursiot ja vierailut, itsenäinen ja ryhmätyöskentely.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 64 h (pakollinen läsnäolo min. 80%), itsenäinen työskentely 71 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät V

  2021-2022 Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1164

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  20 opiskelijaa, etusija taidekasvatuksen kandiopiskelijoilla

  Minimiosallistujamäärä 8 opiskelijaa