Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija perehtyy erilaisiin tulevaisuusskenaarioihin ja osaa arvioida niiden vaikutuksia erityisesti oppimiseen, opetukseen ja koulutukseen sekä tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja osaamiseen.

 

Opiskelija kehittää mediataitojaan ja -osaamista, hahmottaa erilaisia mediaympäristöjä ja tiedostaa mediakriittisen lähestymistavan ja koodinlukutaidon merkityksen totuuden jälkeisenä aikana.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2022 - 16.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tomi Slotte Dufva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Tomi Slotte Dufva: tomi.slottedufva@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Perehdytään digitaalisuuten rakennusaineisiin ja digitalisaation kriittisiin katsantotapoihin. Tutustutaan erilaisiin tulevaisuusskenaarioihin suhteessa oppimisen, opetuksen ja koulutuksen muutoksiin ja tulevaisuudessa tarvittaviin tietoihin, taitoihin ja osaamiseen. Tutustutaan digitalisaation ja oppimisen keskeisiin käsitteisiin ja oppijan ja opettajan roolien muuttumiseen.

   

  Tutustutaan erilaisiin mediaympäristöihin ja digitaalisen ajan ilmiöihin, kuten pelit ja pelillisyys, robotiikka ja tekoäly, luova ohjelmointi, maker-kulttuuri tai VR.

   

  Harjoitellaan mediakasvatuksen näkökulmia ja menetelmiä ja hahmotetaan  media- ja koodikriittistä lähtökohtaa kuvataidekasvattajan ammattiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yhteiset oppimistilanteet kontakti- ja verkko-opetuksessa, opintovierailut, harjoitustehtävät, kirjallisuuteen perehtyminen, keskustelut ja ryhmätyöt.

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää 80% osallistumista yhteisiin kontaktitapaamisiin (sis. verkkoympäristötapaamiset ja opintovierailut) ja harjoitustehtävien hyväksytyn suorittamisen sekä valmistautumisen ja aktiivisen osallistumisen vertaisryhmätyöskentelyyn (kommentoinnit, keskustelut, ryhmätyöt). 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus/ yhteiset oppimistilanteet xx h, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö xx h (pääosin verkkoympäristössä)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssikirjallisuus ja oppimateriaalit ilmoitetaan ja jaetaan verkko-oppimisympäristössä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vähimmäisosallistujamäärä kurssin toteutumiseen on kahdeksan opiskelijaa

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1165

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun