Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelijalla on monilukutaidollisia valmiuksia rakentaa oppimiskokonaisuuksia jonkin ilmiön ympärille.

Laajuus: 5

Aikataulu: 18.01.2022 - 01.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Helena Sederholm

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tutustutaan monilukutaidon käsitteeseen ja eri alojen tapoihin lähestyä jotakin teemaa tai ilmiötä ja suunnitellaan monialaisen ilmiöoppimisprojektin demonstraatio. Käsiteltävä ilmiö vaihtuu vuosittain. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, vierailijat, keskustelut, ryhmätyöt ja mahdolliset vierailut sekä kirjalliseen materiaalin tutustuminen.

  Arvosteluperusteena osallistumisaktiivisuus ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetusta 24 tuntia (4x6t), projektitehtävät ja itsenäinen/ryhmätyöskentely 111 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tarkemmat tiedot kunkin vuoden teemasta ja opiskelumateriaaleista kurssin MyCourses-sivuilla loppusyksyllä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  15 Maanpäällinen elämä

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Vähimmäisopiskelijamäärä kurssin toteuttamiseksi kahdeksan (8) opiskelijaa.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-IV

  2021-2022 Kevät III-IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1166

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun