Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Perehtyminen pehmeiden materiaalien ja tekstiilitekniikoiden käyttöön nykytaiteessa. Tutustuminen opiskelijan valitsemaan tekniikkaan ja sen soveltaminen taiteelliseen työskentelyyn.

Laajuus: 5

Aikataulu: 04.03.2022 - 08.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas, Virpi Vesanen-Laukkanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla etsitään vastauksia kysymykseen, miksi nykytaiteessa kudotaan ryijyjä, ommellaan ja virkataan veistoksia sekä kirjotaan viestejä.

  Painopiste on tutustumisessa tekstiilimateriaalien ja -tekniikoiden käyttöön nykytaiteessa sekä pohdinta niiden ilmaisumahdollisuuksista. Lisäksi teoksen toteutus em. materiaaleja ja tekniikoita käyttäen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi sisältää luentoja, näyttelykäyntejä, taiteilijaesittelyitä ja taiteellista työskentelyä. Opiskelijat harjoittelevat käytännössä valitsemaansa tekstiilitekniikkaa/tekniikoita ja toteuttavat yksin tai parityöskentelynä teoksen. Kurssin lopuksi järjestetään näyttely. Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Arvosteluperusteena annettujen tehtävien suorittaminen. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 45h, itsenäinen työskentely / ryhmätyö 90h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan valitsemat materiaalit ja työvälineet.             

  Kirjallisuutta:                    

  Soveltuvin osin mm. Riikka Mäki-Koskela: Ympäri, sisällä. Kolmiulotteinen työskenteleminen kuvataiteessa.

  Tarja Pitkänen-Walter: Liian haurasta kuvaksi

  Jyrki Siukonen: Vasara ja hiljaisuus.

  Pirjo Seddiki: Naisen kuvia.

  Minna Haveri: Pehmeä taide

  Näyttelykatalogit, opinnäytteet ja opettajan valitsemat ajankohtaiset artikkelit.

  Kirjalliset aineistot ovat lähdeaineistona, oheiskirjallisuutena ja  taustalukemistona.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1168

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Osallistujamäärä 8-15


  1.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2.    vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8.    erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9.    muut opiskelijat