Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- tulet toimeen työ- ja arkielämän yksinkertaisissa suullisissa viestintätilanteissa
- osaat laatia lyhyitä kirjallisia viestejä
- olet tutustunut jonkin verran saksankielisten maiden tapakulttuuriin

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.01.2022 - 05.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arja Blanco, Pauli Kudel

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English, Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen perusrakenteiden ja -sanaston suullinen ja kirjallinen harjoittelu yksinkertaisissa tilanteissa, kuullunymmärtämisharjoituksia, saksankielisten maiden maantuntemusta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kirjallisia ja suullisia tehtäviä (30%) ja kokeet (70 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (kontaktiopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppikirja Blanco-Kudel: Freut mich 1 (Otava 2017) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

  Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I, Syksy I-II, Syksy II Kevät III, Kevät III-IV, Kevät V

  2021-2022 Syksy I, Syksy I-II, Kevät III, Kevät III-IV, Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-6310

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.