Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- tulet toimeen arki- ja työelämän tavallisissa suullisissa viestintätilanteissa
- osaat laatia kirjallisia viestejä
- tunnet jossakin määrin saksankielisten maiden tapakulttuuria

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 03.11.2021 - 10.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Caren Schröder, Pauli Kudel

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen perusrakenteiden täydentäminen, perussanaston laajentaminen, keskeisten viestintätilanteiden suullinen ja kirjallinen harjoittelu, saksankielisten maiden maantuntemusta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 24/36 h ja itsenäinen opiskelu 57/45 h. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kirjalliset tehtävät (30%), kirjalliset kokeet (70 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely) TAI 36 h (ryhmäopetus) + 45 h (itsenäinen työskentely)

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Blanco-Kudel: Freut mich 2 (Otava 2018) ja lisämateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

  Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II, Syksy II, Kevät III-IV, Kevät IV, Kevät IV-V

  2021-2022 Syksy I-II, Syksy II, Kevät III-IV, Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-6320

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.