Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- pystyt keskustelemaan arki- ja työelämän yksinkertaisissa tilanteissa
- osaat kirjoittaa lyhyitä arki- ja työelämän tekstejä
- tunnet saksankielisten maiden kulttuurin keskeisiä piirteitä

 

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 12.01.2022 - 06.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Kudel

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen rakenteiden ja sanavaraston laajentaminen ja sujuvampi käyttö, suullisen kielitaidon runsas harjoittelu, kirjoitustehtävät ja kuullunymmärtämisharjoitukset, saksankielisen kulttuurin tuntemuksen lisääminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kirjallisia ja suullisia tehtäviä (40%) ja kokeet (60%).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 24 h ja itsenäinen opiskelu 45 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetuskieli : suomi

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Syksy II
  2022-2023 Syksy II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen Sisussa.