Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- pystyt keskustelemaan melko sujuvasti arki ja työelämän asioista
- osaat kirjoittaa lyhyitä aineita arki- ja työelämän asioista
- tunnet saksankielisten maiden kulttuuria

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 14.09.2021 - 07.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Kudel

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen rakenteiden ja sanavaraston vahvistaminen ja laajentaminen, runsas suullinen harjoittelu, kuullunymmärtämisharjoituksia ja kirjoitustehtäviä, saksankielisen kulttuurin tuntemuksen syventäminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Säännöllinen läsnäolo tunneilla ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pari- ja ryhmätyöt

  Arvostelu: Aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset tehtävät 20%, suullinen koe + pieni esitelmä 20% ja kirjallinen tentti 60%

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kudel: Land und Leute (koko materiaali MyCourses-alustalla) ja opettajan lisämateriaali MyCourses-alustalla

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa.

  Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II, Kevät III-IV

  2021-2022 Syksy I-II, Kevät III-IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-6340

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.