Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- pystyt keskustelemaan melko sujuvasti arki- ja työelämän asioista
- osaat kirjoittaa lyhyitä aineita arki- ja työelämän asioista
- tunnet saksankielisten maiden kulttuuria

 

 

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.01.2022 - 07.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Kudel

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment:

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen rakenteiden ja sanavaraston vahvistaminen ja laajentaminen, runsas suullinen harjoittelu, kuullunymmärtämisharjoituksia ja kirjoitustehtäviä, saksankielisen kulttuurin tuntemuksen syventäminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suoritus edellyttää aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, kirjallisia ja suullisia tehtäviä (50%) ja kokeet (50%)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  24 h (kontaktiopetus) + 57 h (itsenäinen työskentely)

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin taso 0n A2 - B1. Kaikkien Aallon koulujen opiskelijoille.

  Opetuskieli : saksa

  Opetusperiodi : 2022-2023 Syksy I - II
  2022-2023 Kevät III - IV
  2023-2024 Syksy I - II
  2023-2024 Kevät III - IV

  Ilmoittautuminen :

  Ilmoittautuminen n Sisussa (sisu.aalto.fi).