Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- hallitset saksan peruskieliopin (A2.2-tasolla)

 

 

 

Laajuus: 2

Aikataulu: 17.09.2021 - 03.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arja Blanco, Pauli Kudel

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, jolla kertaat saksan kielen peruskieliopin. Verkkomateriaali sisältää harjoituksia substantiiveista, adjektiiveistä, verbeistä, prepositioista, pronomineista ja sanajärjestyksestä. Verkossa on myös harjoitusten oikeat vastaukset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi

  Arvostelu: Kirjallinen tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäinen työskentely 54 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kieliopin kertaamista tarvitsevat Deutsch 3 ja 4 kurssien opiskelijat tai noin kolme vuotta koulussa saksaa opiskelleet.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II, Kevät III-V

  2021-2022 Syksy I-II, Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-6341

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi