Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 Kurssin suoritettuasi osaat kertoa itsestäsi ja työnkuvastasi työhaastattelussa. Osaat pitää esityksen, jossa kuvaat yrityksen rakennetta ja toimintaa. Pystyt ymmärtämään ja laatimaan liikekirjeitä ottaen huomioon Venäjällä käytössä olevat tyypilliset liikekirjenormit ja apuneuvoja hyväksi käyttäen. Tunnistat liikealan toimintaympäristön eroja Suomessa ja Venäjällä ja osaat huomioida niitä työssäsi.

Laajuus: 3

Aikataulu: 02.11.2021 - 09.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): C1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Liike-elämään liittyviä viestintätilanteita ja niihin kuuluvaa maantuntemus- ja tapakulttuuritietoutta
  Kirjalliselle viestinnälle ominaisia rakenteita
  Erityyppisiä talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä ajankohtaisia tekstejä
  Kuullunymmärtämistä ja aitojen tilanteiden mallintamista

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa, aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kurssiin kuuluu erilaisten liikekirjeiden kirjoittaminen. Yhdistetty kirjallinen ja suullinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Lähiopetus: luennot 36 h

  2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät ja liikekirjemoduuli sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

  3. Tentit (kirjallinen ja suullinen) 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B2 ISBN 978-586-547-732-7, Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B2, workbook, ISBN 978-586-547-733-4, kpl 1-6, sekä kurssilla jaettava aineisto.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

  Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

  Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8581

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.