Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi osaat viestiä asiantuntevasti valitsemastasi, omaan alaasi liittyvästä aiheesta sekä kirjallisesti että suullisesti tilanteen ja tekstilajin edellyttämällä tavalla. Ymmärrät ammattialaasi kuuluvien venäjänkielisten yleistajuisten asiatekstien pääsisällön ja osaat käyttää valittuun aiheeseen kuuluvaa keskeistä erityissanastoa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.01.2022 - 17.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Valeria Seraya-Rautaneva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): C1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään itsenäisesti talouden, tekniikan tai taiteen ja suunnittelun alaan liittyvään aiheeseen ajankohtaisten, yleistajuisten tekstien avulla. Kurssin aikana laaditaan kirjallisia referaatteja sovitun materiaalin perusteella ja pidetään suullinen esitelmä tilanteen ja tekstilajin vaatimukset huomioiden.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssiin kuuluu lähiopetusjakso, jonka aikana sovitaan aiheet, kurssitehtävät ja aikataulu.
  Itsenäinen aiheeseen ja materiaaliin perehtyminen
  Omaan erikoisalaan liittyvät kirjallinen tehtävä ja suullinen esitelmä

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Itsenäistä työskentelyä 63 h ja pienryhmäopetusta 18 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Sovitaan kurssilla.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kursen fyller kraven i examensstadgan på ett obligatoriskt främmande språk (det tekniska området, ARTS)

  Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

  Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III
  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8583

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.