Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Harjoittelu insinööritieteissä -kurssin keskeinen tavoite on tukea opintoja ja avata näköaloja urakehitykselle. Työharjoittelussa opiskeluun liittyvä käytännön osaaminen kehittyy monella tavoin.

Työharjoittelun jälkeen opiskelija:

 • osaa hahmottaa opiskelussa hankittujen tietojen ja taitojen yhteyttä työelämän tarpeisiin.
 • on kehittänyt ja syventänyt opinnoissaan saatuja tietoja.
 • oppii työelämässä tarvittavia taitoja esim. vastuullisuus ja suunnitelmallisuus sekä ajanhallinta, vuorovaikutus sekä toiminta osana ryhmää sekä työyhteisöä.
 • on saanut kokemusta opiskelemaansa alaan liittyvistä tyypillisistä työtehtävistä ja/tai
 • ymmärtää tuotteiden tai palvelujen kehitys- ja liiketoimintaprosesseja ja/tai
 • ymmärtää päätöksentekoon ja johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja käytäntöjä ja/tai
 • osaa paremmin arvioida kustannusten muodostumista ja/tai saa näkemyksiä kestävän kehityksen toteuttamiseen liike-elämässä

Laajuus: 5

Aikataulu: 16.09.2021 - 31.07.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kalevi Ekman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työskentely opintoihin tavalla tai toisella liittyvässä työtehtävässä (yrityksessä, yhdistyksessä tai julkisella sektorilla) ja työskentelyn aikana tapahtuva työelämätaitojen kehittäminen sekä harjoitteluraportin laatiminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arvioidaan hyväksytty/hylätty. Harjoittelun vaatimusten mukaisuuden voi aina varmistaa etukäteen professoriltaan, jos tuntee epävarmuutta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Työharjoittelu yrityksessä tai muussa työyhteisössä ja reflektoivan harjoitteluraportin laatiminen. Harjoittelusta laadittavassa raportissa paitsi palautetaan mieliin mitä tulikaan tehdyksi, myös kriittisesti arvioidaan havaittuja toimintatapoja ja käytäntöjä. Keskeistä on myös harjoittelijan havainnot siitä, kuinka hyvin yliopiston kurssit kyseisen harjoittelukokemuksen perusteella valmistavat työelämään.

  Erityisesti 1-vuoden opiskelijoille suunnatun Harjoittelupassi-kokonaisuuden voi sisällyttää (ei ole pakollinen) kurssiin 1 op laajuisena ja tämä raportoidaan osana harjoitteluraporttia. Harjoittelukurssin suoritus 5 op laajuisena edellyttää vähintään 10 viikkoa kokopäivätoimista työskentelyä.

  Harjoittelukurssista järjestetään informaatiotilaisuus, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ohjeet ja mahdollinen oppimateriaali löytyvät kurssin MyCourses ympäristöstä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  ENG-A2000 Harjoittelu insinööritieteissä (kandidaatin tutkinto) (1-5 op) on kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin kuuluva kurssi.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy-Kevät, I-V

  2021-2022 Syksy-Kevät, I-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ENG-A2000

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssille ilmoittaudutaan WebOodin kautta