Topic outline

 • Harjoittelu insinööritieteissä (1-5 op) /Praktik in ingenjörsvetenskaperna (1-5 sp)

  Tervetuloa Harjoittelu insinööritieteissä -kurssille!

  (På svenska nedan)

  Kurssin keskeinen tavoite on tukea opintoja ja avata näköaloja urakehitykselle. Työharjoittelussa opiskeluun liittyvä käytännön osaaminen kehittyy monella tavoin. Harjoittelussa työskennellään  opintoihin tavalla tai toisella liittyvässä työtehtävässä (yrityksessä, yhdistyksessä tai julkisella sektorilla), jossa opiskelija kehittää työelämätaitoja. Lopuksi opiskelija laatii harjoitteluraportin (ml. harjoittelupassi, jos se on suoritettu), jossa hän kuvaa ja reflektoi työympäristöään ja omaa kehittymistään harjoittelun aikana.   Kurssille ENG-A2000 Harjoittelu insinööritieteissä ilmoittaudutaan normaalisti SISUn kautta.  Harjoitteluun kuuluu: (max 5 op):

  1) 1-5 op työharjoittelu ja/tai

  2) harjoittelupassi (valinnainen osa kurssia 1 op, voidaan tehdä myös ainoana suorituksena)

  Raportti palautetaan ohjeiden mukaisesti. Myös deadlinen jälkeen palautetut raportit otetaan vastaan, mutta niitä ei sitouduta tarkastamaan vaaditun tarkastusajan eli kuukauden sisällä.

  Tarkemmat ohjeet löytyvät  ENGin harjoittelukurssin suorittaminen -osion alta vasemmalta.

  Kurssin yhteyshenkilöt:

  • advisors-eng@aalto.fi  (opintoneuvojat, lukukausien aikana)
  • Saara Kanerva (suunnittelija) saara.m.kanerva@aalto.fi


  Välkommen till kursen Praktik in ingenjörsvetenskaperna!

  Kursens huvudmål är att stödja studier och öppna perspektiv för karriärutveckling. I arbetspraktik utvecklas praktiska färdigheter relaterade till studier på många sätt. Praktiken innebär att arbeta på arbetsuppgifter som är ett eller annat sätt relaterade till studierna (i ett företag, förening eller offentlig sektor), där studeranden utvecklar arbetslivsfärdigheter. Slutligen förbereder studeranden en praktikrapport (inklusive praktikpass, om det är avlagts) där han eller hon beskriver och reflekterar över sin arbetsmiljö och sin egen utveckling under praktikperioden.  Praktiken inkluderar:

  1) praktik 1-5 sp och / eller

  2) praktikpass (valfri del av kursen 1 sp, kan också göras som enda avslutande)

  Rapporten kommer att returneras enligt anvisningarna. Rapporter som returneras efter tidsfristen accepteras också, men det lovas inte att granska dem inom den obligatoriska granskningsperioden, dvs. en månad.

  Se mer detaljerade instruktioner under temat Instructioner för rapport och raportera återhämtning till vänster.

   Kurskontakter:

  • advisors-eng@aalto.fi  (studierådgivare, under semestrar)
  • Saara Kanerva (planerare) saara.m.kanerva@aalto.fi