Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt materiaalien ja rakenteiden teknisiin sekä arkkitehtonisiin ominaisuuksiin. Opiskelija hallitsee rakennusten runkoratkaisujen pääperiaatteet sekä toteutussuunnittelun perusteet.

Laajuus: 7

Aikataulu: 15.09.2021 - 29.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kimmo Lintula, Niko Sirola, Mikko Summanen, Elina Koivisto

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Puu-, lasi- ja metallirakenteet arkkitehtuurissa: materiaalivalintojen perusteet, kestävä rakentaminen. Arkkitehdin työrutiinit.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssiarvosana määräytyy harjoitustöiden arvostelun mukaan. Harjoitustöistä saa arvosanan sekä suullisen palautteen palautetilaisuudessa. Harjoitustyöt ja kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Kirjallinen tehtävä arvostellaan asteikolla hyv/hyl.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa.  Luennot 12h + reflektio 15h

  Kirjallinen tehtävä 27h

  Harjoitustyö 135h

  • 45h kontaktiopetus

  • 90h itsenäinen työ

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Materiaali annetaan kurssin aikana

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja