Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija on tutustunut itseensä suunnittelijana ja pohtinut oman ammatti-identiteettinsä muotoutumista. Sekä käynyt läpi omia työtapoja ja taitoja, jotka edistävät hyvinvoivana suunnittelijana kehittymistä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 13.01.2022 - 24.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Laura Arpiainen, Paula Sjöblom, Sanni Saarimäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin tavoitteena on oman itsetuntemuksen vahvistaminen. Työstämme yhdessä työtapoja ja taitoja, jotka edistävät hyvinvoivana suunnittelijana kehittymistä: epävarmuuden sietoa ja tunteiden säätelyä, oman suunnittelijaidentiteetin rakentamista, oman osaamisen tunnistamista ja kritiikin ja palautteen vastaanottamista sekä projektinhallintataitoja, kuten ajankäytön, aikaansaamisen ja ryhmässä toimisen taitoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo 5 / 6 lähiopetuskerralla ja kaikki kurssitehtävät palautettu.

  Kurssi arvoidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lähiopetus: 6 x 3 h = 18h

  Itsenäinen työskentely: 63 h (pitää sisällään arkkitehtihaastattelun, kotitehtävien tekemisen sekä kurssiin liittyvän omakohtaisen pohdinnan ja ajattelutyön).

   

   

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARK-C0012

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssilla on 25 paikkaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.