Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää satunnaisvektoreiden, satunnaisprosessien ja yleisesti käytettyjen jakaumien perusominaisuudet ja käsitteet ja osaa laskea keskeisimpiä tunnuslukuja erityyppisille satunnaismuuttujille ja -prosesseille ja määrittää niiden riippuvuussuhteita.

Opiskelija ymmärtää tehotiheysspektrin käytön signaalien mallinnuksessa ja analyysissä sekä optimisuotimien ja adaptiivisten suotimien perusominaisuudet ja käytön esim. kohinan poistossa ja signaalin ennustamisessa.

Opiskelija osaa käyttää tietokonetta satunnaisvektoreiden ja -prosessien analyysissä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.02.2022 - 20.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esa Ollila

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Satunnaisvektoreiden, satunnaisprosessien ja jakaumien perusominaisuuksia, käsitteitä ja tunnuslukuja sekä riippuvuussuhteita, signaalien mallinnusta, analyysiä ja ennustamista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, laskuharjoitukset, tietokoneharjoitukset, tentti. Tenttiin osallistumisen edellytyksenä voi olla harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, laskuharjoitukset, tietokoneharjoitukset ja tentti noin 40 h
  Itsenäinen työskentely noin 93 h

  yhteensä 133 h

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV-V

  2021-2022 Kevät IV-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-C5212

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi