Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija  

- kykenee hakemaan luovia ratkaisuja suunnittelutehtävään annettujen reunaehtojen puitteissa

- kykenee havainnollistamaan ajatuksiaan, havaintojaan ja suunnitelmiaan

- kykenee toimimaan ryhmässä erilaisissa rooleissa

- tuntee yhdyskuntasuunnittelun keskeiset käsitteet sekä eri kaavatasot, niiden tekniset vaatimukset ja ohjausvaikutuksen ja näihin liittyvän lainsäädännön keskeiset osat.

Laajuus: 5

Aikataulu: 11.01.2022 - 12.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hossam Hewidy

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kaupunkialueiden hyvän elinympäristön suunnitteluperiaatteet.

  Maankäytön suunnittelujärjestelmä.

  Asemakaavatasoinen suunnittelu.

  Yhdyskuntasuunnittelun kytkeytyminen läheisiin ammattialoihin.

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, seminaaritilaisuudet ja hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt (Asemakaava).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  harjoitustyöt 88 h

  luennot ja niiden reflektointi 12 + 12 h

  seminaari- ja kritiikkitilaisuudet 10 h

  harjoitustyöohjaus 4 h

  opinto- ja tutustumismatkat 7 h

  yht. 133 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Julkaistaan MyCourses:issa.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja