Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys informaatiomanipulaation ja informaatiosodankäynnin pääpiirteistä sekä käytännön työstä. Lisäksi opiskelija ymmärtää miten torjua ja toimia informaatiolla manipulointia vastaan suunnittelemalla ja toteuttamalla vastakampanjoita tai -konsepteja.

Laajuus: 5

Aikataulu: 03.03.2022 - 25.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Risto Sarvas

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään informaatiovaikuttamisen pimeään puoleen, eli miten digitaalisten kanavien ja työkalujen kautta manipuloidaan ja vaikutetaan niin sodankäynnissä kuin yleisessä häiriköinnissä. Kurssin aikana on luentojen lisäksi kaksi ryhmätyötä, joista jälkimmäinen on kaksiosainen. Siinä arpomalla muodostettu ryhmä suunnittelee miten aiheuttaa yhteiskunnallista häiriötä ja kaaosta. Jälkimmäisessä osassa toinen ryhmä suunnittelee edellisen ryhmätyön konsepteille vastakonseptin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetus koostuu vierailuluennoista, ryhmäkeskusteluista, ryhmätöistä, lukumateriaalista ja oppimispäiväkirjasta. Kurssin läpäisyyn oletetaan läsnäoloa ja aktiivista osallistumista keskusteluissa sekä ryhmätyössä. Arvosana on hyväksytty / hylätty. Kurssi

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot 12 + 24t, itsenäinen lukeminen 48t, ryhmätyö 40t, itsenäinen oppiminen 11t. Yhteensä 135t.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin voi suorittaa 1 op mittaisena osallistumalla vain luennoille ja tekemällä oppimispäiväkirjan.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV-V

  2021-2022 Kevät IV-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CS-E4470

  Ilmoittautuminen: Kurssille ilmoittaudutaan WebOodissa. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Ilmoittautumiseen