Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija:

1.     Ymmärtää paremmin millä tavoin järjestön tai akateemisen yhteisön yhteistyö ja päätöksenteko toimivat

2.     Osaa toimia rakentavammin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

3.     Osaa suunnitella ja toteuttaa paremmin luottamustoimeensa liittyneitä yhteisön keskeisiä tehtäviä (esim. tapahtumanjärjestäminen, opetussuunnitelmatyö, tiedottaminen)

4.     Pystyy tunnistamaan aiempaa paremmin erilaisia vaikuttamisen muotoja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

5.     Pystyy tunnistamaan ja kuvaamaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan luottamustoimensa tehtävien suhteen 

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.01.2022 - 14.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Ylitalo

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin sisältönä on opiskelijan vapaaehtoistehtävässä opiskelijajärjestön tai yliopistohallinnon toimintatavoista, päätöksenteosta, yhteistyöstä ja toiminnasta saamiensa kokemusten reflektointi ja henkilökohtaisen oppimisen yhteenveto. Kurssin opintomateriaalit käsittelevät yhteisössä vaikuttamista sekä yhteistyön ja päätöksenteon dynamiikkaa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi suorittaminen edellyttää vuoden mittaista opiskelijajärjestön vapaaehtoistehtävässä tai yliopiston hallinnon opiskelijaedustajana toimimista, reflektioesseen kirjoittamista vapaaehtoisvuoden kokemuksista hyödyntäen kurssimateriaaleja sekä osallistumista vertaisseminaariin. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luento/työpajatyöskentely 3 tuntia, reflektiivinen kirjoittaminen 8-12 tuntia, yksilöllinen työskentely ja kokemusten saaminen vapaaehtoistehtävässä 67-70 tuntia

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aiheeseen soveltuvat tutkimusartikkelit ja muut tarkoituksenmukaiset tekstit

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat toimineet vastuutehtävässä (hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenyys) ylioppilaskunnassa, ylioppilaskunnan alaisessa jaostossa tai toimikunnassa, tai muussa opiskelijayhdistyksessä (kilta, ainejärjestö, harrastekerho), tai ovat toimineet opiskelijaedustajana yliopiston sääntömääräisessä tai yliopiston muutoin asettamassa toimielimessä (yliopiston tai korkeakoulun akateeminen komitea, koulutusneuvosto, tutkintolautakunta tai vastaava) vuoden ajan.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=JOIN-A0003

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Weboodi