Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan ymmärrystä tarve- ja käyttäjälähtöisestä kehittämisestä ja kykyä soveltaa sitä avoimien tuote- ja palvelukehityshaasteiden ratkaisemiseen.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelusuunnittelun keskeiset käsitteet ja toimintatavat sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön
 • osaa kerätä, koostaa ja yhdistää tietoa ongelmakentästä käyttäjien ja muiden sidosryhmien näkökulmista sekä hyödyntää keräämäänsä tietoa kehitystyössään
 • osaa arvioida ja testata ratkaisujen toimivuutta sekä käyttäjän/asiakkaan tarpeiden että toteutettavuuden kannalta prototyyppien avulla
 • osaa viestiä tuote- ja palvelukehitysprojektin etenemisestä ja tuloksista
 • löytää oman roolinsa tiimityössä

Laajuus: 5

Aikataulu: 17.09.2021 - 03.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Maria Clavert

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin sisältö noudattaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun eri vaiheita. Kurssilla työskennellään menetelmin, jotka vahvistavat opiskelijoiden valmiuksia ratkoa monitahoisia ongelmia, toimia monialaisessa asiantuntijaryhmässä sekä soveltaa iteratiivisia suunnittelukäytäntöjä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi suoritetaan projektimuotoisena tiimityönä. Tiimit määrittelevät ja rajaavat ongelman käsiteltävästä teema-alueesta, etsivät siihen ratkaisuvaihtoehtoja ja analysoivat niitä. Tiimit testaavat ideoitaan prototyyppien avulla ja kehittävät niitä kerätyn palautteen perusteella. Kurssi arvostellaan osasuoritusten perusteella. Arvosana määrittyy tiimikohtaisena. Tarvittaessa yksittäisen tiiminjäsenen arvosana voi perustellusta syystä poiketa tiimikohtaisesta arvosanasta. Tarkemmat arvosteluperiaatteet julkaistaan kurssin MyCourses-sivuilla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja työpajat n. 40 50 h, ryhmätyö n. 80 90 h.

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin voi korvata seuraavilla kursseilla: 

  AAN-C2009 Designing an electronic device for business and production, 5 op, periodit III-IV

  AAN-C2007 Product Sustainability, 5 op, periodit I II

  AAN-C2006 Product Analysis, 5 op, periodit I-II

  AAN-C2011 ADD Basics: Working in a digital paradigm, 5 op, periodit IV V

  TU-C1021 Kestävä arvonluonti, 5 op, periodit III-V

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  ,Kevät III-V

  2021-2022 Syksy I-II

  ,Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI-C1002

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Kurssilla on rajattu osallistujamäärä. Eniten kandidaattiohjelman opintoja suorittaneet ovat etusijalla. Kurssi on suunnattu vain teknistieteellisen kandidaattiohjelman opiskelijoille.