Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelijalle kehittyy kyky tutkia taiteen, muotoilun, median ja arkkitehtuurin historiaa globaalista näkökulmasta.
 • Opiskelija oppii ymmärtämään taidetta, muotoilua, mediaa ja arkkitehtuuria suhteessa erilaisiin yhteiskuntiin.
 • Opiskelija oppii käsittämään ja tulee tietoiseksi siitä, miten sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö vaikuttavat taiteiden ymmärtämiseen.
 • Opiskelija oppii tunnistamaan ja käyttämään terminologiaa ja käsitteitä, joita tarvitaan kulttuurin ja sen roolin laajempaan ymmärtämiseen.

Laajuus: 3

Aikataulu: 25.04.2022 - 23.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuija Peltomaa, Sanna Lehtinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Opettajat: 

Hallintohenkilö:

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi kehittää opiskelijoiden kykyä ymmärtää kulttuurista monimuotoisuutta sekä sitä, miten kuvat, esineet, media ja arkkitehtuuri ovat muovanneet maailmaa, ennen ja nyt. Kurssilla korostetaan vertailevaa, monialaista lähestymistapaa taideteosten, muotoilun, median ja arkkitehtuurin analysoinnissa. Opiskelija tutkivat valikoituja esimerkkejä eri kulttuurien ja yhteiskuntien taiteen historiasta ja nykytaiteesta. Opiskelijoille esitetään eri taidemuotoja, esimerkiksi maalaustaidetta ja kuvanveistoa, arkkitehtuuria, esineitä, esittävää taidetta, valokuvaa, elokuvaa, pukeutumista ja kehon käyttämistä välineenä. Näiden vuorovaikutusta, yhteyksiä ja eroja tarkastellaan nostamalla esiin taiteen historian keskeisiä teemoja ja metodeja sekä teoreettisia tapoja lähestyä kulttuuria ja sen roolia maailmassa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tämä toteutus koostuu taidehistorian ja estetiikan osuuksista (2+3 tapaamista), joissa kurssin teemoja ja sisältöä avataan monipuolisesti eri näkökulmista

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luentoja, alustuksia ja lyhyitä esitelmiä. Pari- tai pienryhmätyöskentelyä ja keskusteluosioita. Kirjallisia tehtäviä. Valikoidut tekstit ja muu materiaali johdattavat opiskelijoiden keskusteluihin ja tarjoavat aiheita itsenäisesti suoritettaviin kirjallisiin tehtäviin. Kurssi sisältää lisäksi runsaasti visuaalista aineistoa. 

  Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% läsnäoloa opetustilanteissa, annettujen tehtävien suorittamista vaaditussa ajassa sekä osallistumista ryhmätyöskentelyyn ja keskusteluosioihin, joihin sisältyy perehtymistä ennalta annettuihin teksteihin ja muuhun materiaaliin.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssilla on numeroarvostelu asteikolla 0–5. Alin hyväksytty arvosana on 1.

  Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80% läsnäoloa opetustilanteissa, annettujen estetiikan ja taidehistorian osuuksien kirjallisten tehtävien hyväksyttyä suorittamista, annettuihin materiaaleihin perehtymistä itsenäisesti, sekä osallistumista pienryhmätyöskentelyyn ja opetusassistenttien vetämiin keskusteluosioihin. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  24 h kontaktiopetusta sisältäen keskusteluosioita, 57 h itsenäistä työtä

 • koskee tätä kurssikertaa

  24 h kontaktiopetusta sisältäen pienryhmäkeskusteluja, 57 h itsenäistä työtä; pääsiäisen takia kontaktiopetuksen todellinen määrä tässä toteutuksessa on 20 h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla ilmoitettava kirjallisuus, artikkelit ja MyCourses.

  Kurssin oheislukemisto: Marilyn Stokstad - Michael W. Cothren, Art History. Prentice Hall, 2005 (tai uudempi painos)

 • koskee tätä kurssikertaa

  Oppimateriaalina toimivat kurssin aikana sähköisesti jaetut artikkelit ja muu vastaava itsenäiseen opiskeluun tarkoitettu verkkomateriaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

  17 Yhteistyö ja kumppanuus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  -

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  ,Kevät V

  2021-2022 Syksy I

  ,Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0114

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi.

  Etusijalla opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle.

  Miniosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään, on 20 opiskelijaa.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Maanantaisin 25.04.2022 - 23.05.2022, klo 13:15-17:00