Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelija ymmärtää representaation merkityksen eli sen, miten kuvat tuottavat merkityksiä tietyssä kontekstissa.
 • Opiskelija kehittyy edelleen taiteellisissa tekniikoissa ja teknologioissa.
 • Opiskelija oppii käsitteellistämään ja suunnittelemaan monimutkaisempia taiteellisia töitä.
 • Opiskelija ymmärtää eri tapoja, joilla taidetta, muotoilua, mediaa ja arkkitehtuuria käytetään.

Laajuus: 3

Aikataulu: 02.02.2022 - 18.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sini Vihma

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja: 

Sini Vihma, 

sini.vihma@aalto.fi

Opettajat:

Ryhmä 1:

Kati Lehtonen, kati.t.lehtonen@aalto.fi

Ilmari Gryta, ilmari.gryta@aalto.fi

Ryhmä 2:

Anu Välitalo, anu.valitalo@aalto.fi

Ari Björn, ari.bjorn@aalto.fi

Ryhmä 3:

Antti Arkoma, antti.arkoma@aalto.fi

Olli Keränen, olli.a.keranen@aalto.fi

Ryhmä 4:

Antti-Ville Reinikainen, antti-ville.reinikainen@aalto.fi

Antti Tanttu, antti.tanttu@aalto.fi

Ryhmä 5:

Eveliina Hämäläinen, eveliina.hamalainen@aalto.fi

Heini Aho, heini-maria.aho@aalto.fi

Tukihenkilöt:

Tuula Jääskeläinen, suunnittelija

tuula.jaaskelainen@aalto.fi

Maria Mastola, työpajamestari, 050-476 04 34

maria.mastola@aalto.fiKurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Studio B:n keskeinen sisältö on lisätä opiskelijan ymmärrystä omasta toiminnastaan ja valintojensa seurauksista. Avainasemassa kurssilla on "sinä". Kurssilla painotetaan keskustelua ja vuorovaikutusta vertaisryhmässä sekä taiteen tekemistä ja ajattelua.

  Omaa taiteellista näkemystä ja käsitteellistä ajattelua syvennetään pidempikestoisissa tehtävissä. Näissä tehtävissä painotetaan tietoisuutta taiteen vuorovaikutteisuudesta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Opetus tapahtuu viidessä eri ryhmässä:

  Ryhmää 1 opettavat Kati Lehtonen ja Ilmari Gryta

  Ryhmää 2 opettavat Anu Välitalo ja Ari Björn

  Ryhmää 3 opettavat Antti Arkoma ja Olli Keränen

  Ryhmää 4 opettavat Antti-Ville Reinikainen ja Antti Tanttu

  Ryhmää 5 opettavat Eveliina Hämäläinen ja Heini Aho

  Seuraa viestejä MyCourses sivun Announcements osiossa sekä aalto.fi -sähköpostissasi. Ryhmien muodostamisen jälkeen pääset tutustumaan sisältöihin ja aikatauluihin oman ryhmäsi kategoriassa MyCourses-sivulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Havaitsemiseen ja kokemukseen perustuvat harjoitukset, jotka sisältävät kriittistä pohdintaa kummastakin. Opettajan antamat tehtävät. Näyttelykäynnit. Tehtävälähtöinen ohjattu työskentely, kritiikki- ja keskutelutilaisuudet. Harjoitustöissä vaihtelevat tekniikat (yksilö- ja ryhmätyöt).

  Arvosteluperusteet. Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen, aktiivinen osallistuminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  • Opetus perustuu harjoitustöihin ja kritiikkeihin. Arviointi 
   perustuu opiskelijan aktiivisuuteen, taidolliseen ja tiedolliseen edistymiseen sekä kykyyn ilmaista oppimaansa.
  • Kurssin arviointiasteikko on 0-5.
  • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla ja annettujen tehtävien suorittamista opettajan antamaan määräaikaan mennessä. 
  • Sairaudesta tai muusta vakavasta syystä johtuvasta poissaolosta pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse ensisijaisesti sille opettajalle, jonka tunneilta on poissa (tai jos tämä ei ole tavoitettavissa kurssin vastuuopettajalle).
  • Jos olet sairaana, tee omalle ryhmällesi osoitettu tehtävä sille päivälle, ja palauta se ohjeiden mukaan MyCoursesiin tehtävän palautuslaatikkoon . 


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  48 h kontaktiopetusta ja 33 h itsenäistä työskentelyä

 • koskee tätä kurssikertaa

  48 h kontaktiopetusta: 

  Päivittäisen MyCoursesissa ilmoitetun ryhmän ohjelman mukaan, sis. tehtävät, ohjeistukset, keskustelut, kritiikit.

  33 h itsenäinen työskentely: 

  Itsenäiseen tehtävään sisältyy teksti- ja videomateriaaleihin tutustuminen, oman teoksen toteuttaminen sekä tekstiosuuden kirjoittaminen ohjeiden mukaan. Ohjeet tehtävään ja tehtävän palautuslaatikko löytyvät MyCoursesista. 

  Lisäksi mahdollisesti opettajien erikseen ohjeistamat valmistelut opetuspäivien tehtäviä varten.PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • koskee tätä kurssikertaa

  Kontaktiopetuksessa tapahtuvaan työskentelyyn opiskelijat saavat materiaalit ja tarvikkeet. 
  Itsenäisen tehtävän teos toteutetaan itse hankituilla vapaasti valittavilla materiaaleilla. Tehtävän toteuttamiseen ei ole varattu erikseen luokkatiloja.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  ,Kevät V

  2021-2022 Kevät III

  ,Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0116

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi.

  Etusijalla opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opinoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle.

   

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään, on 15 opiskelijaa.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Varaudu opetuspäivinä maalaukseen ja kuvanveiston työskentelyyn sopivin vaattein, materiaaleina käytämme mm. hiiltä, savea, akryylimaaleja.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Opetuspäivät alkavat klo 9.15. Ruokatunneista sovitaan yhdessä opettajien kanssa päivän ohjelman mukaan.