Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelijat oppivat keskittymään tiettyihin tekniikkoihin ja teknologioihin saavuttaakseen asetetut päämäärät.
 • Opiskelijat käsitteellistävät ja toteuttavat projektin erityistä asiayhteyttä ja yleisöä ajatellen.
 • Opiskelijat kehittävät työtään ymmärtäen eri tapoja, joilla taide, muotoilu, media ja arkkitehtuuri muokkaavat yhteiskuntaa.
 • He oppivat sovittamaan luovat päämääränsä yhteen erityisten asiayhteyksien todellisuuden kanssa, joko käytännössä sijoituspaikan rajoitusten tai käsitteellisesti suunnitellun yleisön kokemusten puitteissa.
 • He oppivat muodostamaan taiteiden, erilaisten yhteisöjen ja toisten alojen välisiä yhteyksiä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 19.04.2022 - 09.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti-Ville Reinikainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin keskeinen sisältö on tehdä oma luova taiteellinen projekti. Avainasemassa kurssilla on "me". Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektin keskittyen valitsemaansa tekniikkaan/tekniikoihin. Studio C tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää pidemmälle teknisiä ja käsitteellisiä taitojaan ja ymmärtää luovan työn suhdetta maailmaan. Mitä taiteellinen ambitio tarkoittaa omalla alallani? Opiskelija tekee taiteellisen projektin, johon hän voi halutessaan yhdistää myös oman alansa näkökulmia. Projekti tehdään julkistä esitystä ajatellen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Taideteoksen tai - teon toteutus itsenäisesti tai pienryhmässä omavalintaisella tekniikalla. Yhteiset keskustelut sekä henkilökohtaiset tutoroinnit opettajan kanssa. Näyttelyyn ja sen ripustukseen sekä loppukritiikkiin osallistuminen. Jokainen opiskelija tai pienryhmä tekee yhden pääteoksen. 

  Arvosteluperusteet: läsnäolo, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, yhteisiin keskusteluihin ja edistyminen itsenäisessä työskentelyssä. Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  42 h kontaktiopetusta ja 39 h itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  (2020, 2021) - Ei opetusta

  2021-2022 Syksy I

  ,Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0117

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi.

  Etusijalla opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle.

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi järjestetään on 15 opiskelijaa