Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kilpailuoikeuden ja digitaalisten markkinoiden rajapintaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset, soveltamistilanteet ja haasteet ja myös ymmärtää, miten kilpailuoikeutta voidaan aktiivisesti hyödyntää näissä tilanteissa. Kyseessä on jatkokurssi opintojaksolle Kilpailuoikeus I.

Laajuus: 6

Aikataulu: 01.03.2022 - 12.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petri Kuoppamäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käydään läpi kilpailuoikeuden ja digitaalisten markkinoiden rajapintaan liittyviä kysymyksiä. Kurssilla käsitellään esimerkiksi algoritmeihin ja digitaalisiin palvelualustoihin liittyviä oikeustapauksia, samoin kuin muita teemoja, jotka liittyvät korkean teknologian aloihin ja digitaaliseen murrokseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 21 h ja tunnilla purettava ryhmätyö.

  2. Luentoihin ja kurssilla ilmoitettuun kirjallisuuteen perustuva kirjallinen tentti (100 %).

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - Luennot 21 h

  - Ryhmätyö 5 h

  - Itseopiskelu 131 h

  - Kirjallinen tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin kotisivulla ilmoitettavat artikkelit ja muu materiaali.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.


  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV

  2021-2022 Kevät IV


  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ABL-E2602


  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.