Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen asiantuntijatyössä
 • tietää, miten voi viestiä tietoisesti positiivisen vuorovaikutuksen edistämiseksi
 • hallitsee vaikuttavan ja vakuuttavan esittämisen perusteet
 • osaa toimia rakentavasti erilaisissa neuvottelutilanteissa

Laajuus: 6

Aikataulu: 02.11.2021 - 09.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Christa Uusi-Rauva

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Christa Uusi-Rauva

christa.uusi-rauva(at)aalto.fi

050-470 4003


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään liike-elämän ammattilaisten keskeisiin taitoihin: viestintään, vuorovaikutukseen ja neuvotteluun sekä kasvokkain että digitaalisessa ympäristössä. Erityisesti keskitytään rakentavan ja kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen lähtökohtiin työelämässä. Lisäksi opitaan tapoja viestiä onnistuneesti eri tilanteissa sekä johtajana, asiantuntijana että tiimin jäsenenä.

  Kurssilla opitaan tunnistamaan erilaisia viestintätapoja ja niiden vaikutuksia yhteistyöhön. Lisäksi harjoitellaan omien ideoiden vaikuttavaa ja vakuuttavaa esittämistä.

  Yksilö- ja ryhmäharjoitusten avulla kehitetään kykyä toimia rakentavasti työelämässä. Harjoitusten kautta kasvatetaan myös kykyä reagoida erilaisiin tilanteisiin joustavasti ja positiivisesti. Lisäksi harjoitukset kehittävät osallistujien konkreettisia tiimityötaitoja kuten kuuntelua, arvostusta ja toisten ideoiden laajentamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssi on jaettu teemoihin viikoittain seuraavasti:

  • Viikko 1 (luentokerrat 1 ja 2): Viestinnän merkitys työyhteisössä, positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohdat
  • Viikko 2 (luentokerrat 3 ja 4): Tuloksellisen tiimityön peruselementit
  • Viikko 3 (luentokerrat 5 ja 6): Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä; tarinankerronta
  • Viikko 4 (luentokerrat 7 ja 8): Vaikuttava ja vakuuttava esiintyminen
  • Viikko 5 (luentokerrat 9 ja 10): Neuvottelutaidon perusteet
  • Viikko 6 (luentokerrat 11 ja 12): Opitun näyttäminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Osallistuminen opetukseen (pakollinen läsnäolo)

  Harjoitustyöt

  Tentti

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tehtävä 1 - Leffa- ja pitchaushaaste: 30% (kolme osaa, á 10%; ryhmätyö)

  Tehtävä 2 - Oppimispäiväkirja ja vertaispalaute muille opiskelijoille: 25+5% (yksilötyö)

  Tehtävä 3 - Status- ja muu ilmaisu työelämän vuorovaikutustilanteissa: 20% (kaksi osaa, á 10%; ryhmätyö)

  Tehtävä 4 - Quiz 4 kpl: 20% (jokainen quiz á 5%; yksilötyö)


  Tehtävät 1-3 arvioidaan tehtävien palautuslaatikoista löytyvien arviointirubriikkien avulla.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  160 tuntia:

  Lähiopetus (pakollinen läsnäolo)

  Harjoitustyöt

  Itsenäinen työskentely

  Tentti

 • koskee tätä kurssikertaa

  Lähiopetus (pakollinen läsnäolo) 36h

  Itsenäinen työskentely 74h

  Ryhmätyöskentely 50h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssiesitteessä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kaikki kurssimateriaalit ovat saatavilla MyCoursesissa kurssin alkaessa.


Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu vain Kauppakorkeakoulun kandidaattiopiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  ,Syksy II

  2021-2022  Opetusperiodit I, II, III

   

   

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MNGT-A4001

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  Weboodi.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Tämä ryhmä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähiopetuksena.


Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  TIISTAI 2.11. (luentokerta 1)

  Ennen tapaamista:

  • Katso luentokerta 1 videot (Kts. Kurssimateriaalit)
  • Käy läpi kurssin tehtävät ("Assignments"-palkki vasemmassa reunassa)

  Luennolla:

  • Tutustuminen ja ryhmäytyminen
  • Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys työyhteisössä ja asiantuntijatyössä
  • Yhteistyön ja luovuuden tyypilliset esteet

  ___________________________________________________________________________
  TORSTAI 4.11. (luentokerta 2)

  Ennen tapaamista:

  • Lue luentokerta 2 artikkelit (kts. Kurssimateriaalit)
  • Katso luentokerta 2 videot (kts. Kurssimateriaalit)
  • Valmistaudu Quiz 1:een (Tehtävä 4a; luentojen 1 ja 2 materiaalit)

  Luennolla:

  • Kuunteleminen ja hyväksyntä
  • Joo ja-viestintä positiivisen vuorovaikutuksen lähtökohtana
  • Quiz 1 (Tehtävä 4a)

  ___________________________________________________________________________
  TIISTAI 9.11. (luentokerta 3)

  Ennen tapaamista:

  • Lue luentokerta 3 artikkelit
  • Katso luentokerta 3 videot

  Luennolla:

   Onnistuneen tiimin luominen

   ___________________________________________________________________________

   TORSTAI 11.11. (luentokerta 4)

   Ennen tapaamista:

   • Lue luentokerta 4 artikkelit
   • Katso luentokerta 4 videot
   • Valmistaudu Quiz 2:een (Tehtävä 4b; luentojen 3 ja 4 materiaalit)

    Luennolla:

    • Keinoja tiimityön edistämiseksi
    • Quiz 2 (Tehtävä 4b)
     ___________________________________________________________________________

     TIISTAI 16.11. (luentokerta 5)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 5 artikkelit
     • Katso luentokerta 5 videot
     • Palauta tehtävä 1a tiimin kanssa MyCoursesiin klo 9.00 mennessä

     Luennolla:

     Statusilmaisu ja muu nonverbaali viestintä

     ___________________________________________________________________________

     TORSTAI 18.11. (luentokerta 6)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 6 artikkelit
     • Katso luentokerta 6 videot
     • Valmistaudu Quiz 3:een (Tehtävä 4c; luentojen 5 ja 6 materiaalit)

     Luennolla:

     • Tarinankerronta - tyypillisiä tarinan rakenteita
     • Quiz 3 (Tehtävä 4c)

     ___________________________________________________________________________

     TIISTAI 23.11. (luentokerta 7)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 7 artikkelit
     • Katso luentokerta 7 videot

     Luennolla:

     • Vaikuttava suullinen viestintä
     • Pitchaus

     ___________________________________________________________________________

     TORSTAI 25.11. (luentokerta 8)

     Ennen tapaamista:

     • Palauta tehtävä 1b tiimin kanssa MyCoursesiin klo 9.00 mennessä

     Luennolla:

     • Tarinankerronta- ja pitchaushaasteen puoliaikacheck: ensimmäiset pitchit ideasta ja vertaispalautetta niistä (kts. tehtävänanto 1b)
     ___________________________________________________________________________

     TIISTAI 30.11. (luentokerta 9)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 9 artikkelit
     • Katso luentokerta 9 videot

     Luennolla:

     Neuvottelutaidon perusteet ja neuvotteluun valmistautuminen

     ___________________________________________________________________________

     TORSTAI 2.12. (luentokerta 10)

     Ennen tapaamista:

     • Lue luentokerta 10 artikkelit
     • Katso luentokerta 10 videot
     • Valmistaudu Quiz 4:een (Tehtävä 4d; luentojen 7, 9 ja 10 materiaalit)

     Luennolla:

     • Neuvotteluharjoitus ja debriefing
     • Quiz 4 (Tehtävä 4d)
     ___________________________________________________________________________

     TIISTAI 7.12. (luentokerta 11)

     Ennen tapaamista:

     • Palauta tehtävä 2a: oppimispäiväkirja MyCoursesiin sekä tehtävän palautuslaatikkoon että Peergradeen klo 9.00 mennessä
     • Palauta tiimisi kanssa tehtävä 3 käsikirjoitus MyCoursesiin ennen tunnin alkua
     • Valmistautukaa pitämään tehtävä 3 esitys tunnilla

      Luennolla:

      Tehtävä 3 ryhmien esitykset ja keskustelu

      ___________________________________________________________________________

      TORSTAI 9.12. (luentokerta 12)

      Ennen tapaamista:

      • Valmistaudu tiimisi kanssa pitämään tehtävä 1c pitch luennolla

      Luennolla:

      • Tehtävä 1c loppupitchit
      • Loppukeskustelu ja palaute

      ___________________________________________________________________________

      KESKIVIIKKO 15.12.

      Palauta tehtävä 2b: oppimispäiväkirjan vertaisarvioinnit Peergradessä klo 20.00 mennessä