Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- asettaa itselleen suunnittelutehtävän sekä aikatauluttaa ja toteuttaa sen johdonmukaisesti
- ottaa käyttöön opinnoissa kartuttamiaan tietoja ja taitoja
- etsiä ja analysoida lähdemateriaalia
- esitellä ja perustella omia valintojaan ja työn lopputulosta
- raportoida ja arvioida kirjallisesti suunnitteluprojektia

Laajuus: 9

Aikataulu: 19.04.2022 - 24.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Penni Osipow (penni.osipow@aalto.fi, p. 050 505 3675)

Robert Lönnqvist (robertjlonnqvist@gmail.com)

Tarja Nieminen (tarja.nieminen@aalto.fi)


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman projektin. Hän määrittelee itselleen tehtävän, asettaa sille tavoitteet ja aikataulun. Opiskelija taustoittaa projektin lähdekirjallisuuden, referenssimateriaalin ja työhön soveltuvien tutkimusmenetelmien avulla.
  Työ voi olla olemassaolevia taitoja kehittävä tai uutta kokeileva. Opiskelija harjoittaa akateemista kirjoittamista tekemällä kirjallisen raportin. Projektin tulokset esitellään kurssin lopussa näyttelynä.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin sisältö tarkentuu ensimmäisessä tapaamisessa 19.4.22 klo 9.15–12.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista ja näyttelyyn osallistumista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Kontaktiopetus: 30 h
  Itsenäinen työskentely: 213 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  -

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi toteutetaan: 5.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät V

  2021-2022 Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1066

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodissa

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineen opiskelijat 18 paikkaa

  2. BA in Design -opiskelijat, 3-6 paikkaa

  3. Visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineen vaihto-opiskelijat