Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin hyväksytysti suoritettuaan opiskelija:

- osaa etsiä systemaattisesti tietoa oman alansa aiheista ja käyttää apuna kirjaston tarjoamia erilaisia lähteitä

- osaa hyödyntää eri tietolähteitä omaan opinnäytteeseensä liittyvässä tutkimuksessa ja työskentelyssä

- hallitsee tiedonhaun käsitteet ja osaa muodostaa asiasanoja

- osaa arvioida erilaisia tietolähteitä ja niiden laatua sekä käyttää viitteidenhallintatyökaluja

Laajuus: 1

Aikataulu: 23.03.2022 - 30.03.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hanna Weselius, Eila Rämö

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English, Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla käydään läpi systemaattisen tiedonhaun perusteet, sisältäen:

  - keskeisten tietolähteiden hallitseminen omalla alalla (tietokannat, e-journaalit)

  - systemaattisen tiedonhakutaidon hyödyntäminen tutkimustyössä

  - Omaan tutkimusalaan ja  -kohteisiin liittyvien tiedontarpeiden täsmällinen määrittäminen ja oman aihealueen käsitteellinen analyysi

  - systemaattinen tiedonhakuprosessi ja sen strategiat

  - hakutulosten ja tietolähteiden arviointi, lähdekritiikki

  - viittaustekniikat ja viitteidenhallintatyökalut

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Aktiivisuus opetustilanteessa ja harjoitukset arvioidaan. Kurssin arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssiin kuuluu neljän (4) tunnin lähiopetus tietokoneluokassa sekä harjoituksia ja opitun tiedon soveltamista itsenäisesti.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Slides, Mycourses, Libguides.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Lisätietoja saa kurssin opettaja Eila Rämöltä.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-Kevät V

  2021-2022 Syksy I-Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-E0007

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi, MyCourses