Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojaksossa perehdytään yksittäisten vaatteiden, asukokonaisuuksien, materiaalien ja mallistojen suunnittelun perusteisiin sekä alan esitystekniikkaan. Opiskelija laajentaa ymmärrystään muodista osana kulttuuria sekä kehittää omaa taiteellista ilmaisuaan materiaali- ja muotoilukokeilujen sekä prototyyppien valmistamisen kautta. Opiskelija osaa analysoida omaa ja muiden työskentelyä. Opintojaksolla perehdytään vaate- ja materiaalimalliston rinnalla tarvittavaan visuaaliseen materiaaliin sekä harjaannutaan niiden toteuttamiseen. Suoritettuaan kurssin opiskelijalla on näkemys malliston suunnittelu prosessista sekä hän hallitsee vaatetussuunnittelun alkeita.

Laajuus: 9

Aikataulu: 13.09.2021 - 16.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ilona Hyötyläinen, Kristiina Tengvall

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla opiskelija tekee visuaalisen taustatutkimuksen, jonka pohjalta hän suunnittelee vaatetusmalliston. Mallistosta toteutetaan yksi prototyyppi sekä portfolio.

  Opintojakson aikana opetellaan alkeita malliston visuaalisten materiaalien toteuttamisesta Adobe Illustrator sekä Adobe Photoshop -ohjelmilla.

  Suunnittelutehtävissä painotetaan luovuutta ja idearikkautta.

  Luentojen, keskustelujen ja vierailujen kautta opiskelijalle avataan vaatetus- ja tekstiilisuunnittelun sekä muodin eri osa-alueita ja niiden yhteyttä ympäröivään kulttuuriin. Kurssin opetusmenetelmiä ovat suunnittelutehtävät, itsenäinen työskentely, materiaali- ja muotoilukokeilut, luennot, ohjelmistojen, koneiden ja laitteiden käyttöopetus, keskustelut ja palautteet. Kurssi on mahdollista suorittaa maksuttomasti opettajan kurssin alussa ilmoittamalla tavalla.

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointikriteerit: läsnäolo ja kurssiaktiivisuus, annettujen suunnittelutehtävien suorittaminen, suunnittelu tehtävien luovuus, visuaalisuus, muodillisuus ja omaperäisyys.

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  243t Yhteensä

  185 t Luennot, keskustelut ja ohjattu työskentely 

  48 t Itsenäinen työskentely 

  10 t Sisäistäminen ja itsereflektio

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Max 16 opiskelijaa. Pakollinen 1. vsk:n Muodin pääaineen opiskelijoille.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-II

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1051

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodissa