Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijan ymmärrys erilaisten vaatteiden, asukokonaisuuksien, materiaalien sekä mallistojen suunnitteluprosesseista ja kommunikoinnista vahvistuu edelleen. Opiskelija ryhtyy rakentamaan oman suunnittelijaidentiteettinsä perusteita taustatutkimuksen avulla ja materiaali- ja muotoilukokeilujen sekä prototyyppien valmistamisen kautta. Kurssin aikana tutustutaan sekä kaupallisen että kokeellisen suunnittelun erityispiirteisiin.

Laajuus: 9

Aikataulu: 12.01.2022 - 18.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ilona Hyötyläinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksolla syvennetään tietoa ja kokemusta vaatesuunnittelun luovista prosesseista, mallistosuunnittelusta, vaatteen rakenteista ja materiaaleista sekä omien ideoiden kommunikoinnista. Kurssilla tehdään muotoilu- ja materiaalikokeiluja, prototyyppeja ja kiinnitetään huomiota suunnitteluprosessin dokumentointiin ja viestimiseen.

  Kurssin opetus muodostuu suunnittelutehtävistä, itsenäisestä työskentelystä, materiaali- ja muotoilukokeiluista, luennoista, keskusteluista sekä yhteisistä kritiikeistä. Kurssi on mahdollista suorittaa maksuttomasti opettajan kurssin alussa ilmoittamalla tavalla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi arvioidaan kurssi aktiivisuuden ja läsnäolon, sekä annettujen suunnittelu tehtävien suorittamisen mukaan. Suunnittelutehtävissä painotetaan luovuutta, visuaalisuutta sekä omaperäisyyttä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  243t Yhteensä

  175 t Luennot, keskustelut ja ohjattu työskentely 

  48 t Itsenäinen työskentely 

  20 t Sisäistäminen ja itsereflektio

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

   Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  pakollinen Muodin BA opiskelijoille

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III-V

  2021-2022 Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1052

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi