Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt miestenvaatesuunnittelun historiaan ja nykyisyyteen, erityispiirteisiin sekä materiaalivaatimuksiin. Opiskelija on syventänyt visuaalisen taustatutkimuksen ja esitystekniikan taitojaan ja tietoaan erilaisista mallistokonsepteista ja -kokonaisuuksista. Suunnittelu- ja materiaalivalinnoissaan opiskelija ottaa huomioon kestävän kehityksen näkökulman ja osaa työskennellä osana luovaa tiimiä. Opiskelija osaa ottaa vastaan opettajilta sekä vierailevilta asiantuntijoilta saamaansa palautetta ja hyödyntämään sitä suunnitteluprosessissaan.

Laajuus: 9

Aikataulu: 09.09.2021 - 16.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Peltonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksossa painotetaan luovuutta ja idearikkautta. Suunnittelutehtävässä opiskelijat tekevät ryhmätyönä visuaalisen taustatutkimuksen, luovat mallistokonseptin ja suunnittelevat miestenvaatemalliston sekä siinä käytettävät materiaalit. Opiskelija tutustuu myös funktionaaliseen vaate- ja materiaalisuunnitteluun muodin ja urheilumaailman rajapinnassa. Työskentely linkittyy kaavoitus, materiaali- ja tekstiiliopintoihin. Kurssi on mahdollista suorittaa maksuttomasti vastuuopettajan kurssin alussa ilmoittamalla tavalla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yhteiset kritiikkikeskustelut, henkilökohtainen suullinen ja kirjallinen palaute opettajalta sekä vierailevilta asiantuntijoilta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  243 t Yhteensä

  175 t Luennot, keskustelut ja ohjattu työskentely

  48 t Itsenäinen työskentely

  20 t sisäistäminen ja itsereflektio

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

   

   

   

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Pakollinen 2. vsk:n Muodin pääaineen opiskelijoille. Läsnäolovaatimus 80%.

  Opetusperiodi:

  (2020, 2021) - Ei opetusta

  2021-2022 Syksy I-II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1053

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  weboodissa

  https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu