Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija on kasvattanut ryhmätyötaitojaan ja osaa työskennellä osana luovaa työryhmää. Opiskelija hahmottaa koordinoidun mallistokokonaisuuden muodostamisen ja sen suunnittelun eri osa-alueet. Opiskelija on perehtynyt erilaisten vaatteiden rakenteisiin, materiaaleihin sekä kaavoitukseen. Opiskelija osaa ottaa vastaan opettajilta sekä vierailevilta asiantuntijoilta saamaansa palautetta ja hyödyntämään sitä suunnitteluprosessissaan.

Laajuus: 8

Aikataulu: 10.01.2022 - 20.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ilona Hyötyläinen, Sasu Kauppi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opintojaksossa opiskelija jatkaa perehtymistä miestenvaatesuunnitteluun ja materiaaleihin. Suunnittelutehtävssä painotetaan luovuutta ja idearikkautta. Opiskelijat toteuttavat ryhmätyönä miestenvaatemalliston ja siinä käytettävät materiaalit vaatetus- ja tekstiilisuunnittelu II kurssin pohjalta. Opiskelija perehtyy seikkaperäisesti erilaisten vaatteiden rakenteisiin, materiaaleihin ja niiden rakenteisiin sekä kaavoitukseen. Opiskelija perehtyy erilaisiin muodin alan yritysmalleihin vierailujen ja palautekeskusteluiden kautta sekä kasvattaa ryhmätyötaitojaan.

  Kurssi on mahdollista suorittaa maksuttomasti vastuuopettajan kurssin alussa ilmoittamalla tavalla. Ryhmätyönä suunnitellulla miestenvaatemallistolla opiskelijoiden on halutessaan mahdollista hakea yliopiston järjestämiiin kuratoituihin muotinäytöksiin, näyttelyihin sekä muihin tapahtumiin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yhteiset kritiikkikeskustelut, henkilökohtainen suullinen ja kirjallinen palaute opettajalta sekä vierailevilta asiantuntijoilta

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  216 t

  115 t Luennot, palautekeskustelut ja ohjattu työskentely 

  81 t Itsenäinen työskentely 

  20 t Sisäistäminen ja itsereflektio

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

   

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo vähintään 80%.

  Opetusperiodi:

  (2020, 2021) - Ei opetusta

  2021-2022 Kevät III-V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C1054

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Weboodissa

  https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu