Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi koostuu kolmesta kurssista: Tekstiili- ja värjäysteknologia, Tekstiili- ja vaatetusmateriaalien perusteet ja Neuleet ja neulokset.

Tekstiili- ja värjäysteknologia:

Opiskelija tuntee laajasti tekstiilimateriaalit ja on perehtynyt eri menetelmin tekstiilien värjäykseen ja kankaanpainannan perusteisiin. Opiskelija osaa käyttää värejä, apuaineita ja menetelmiä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti työskennellessään itsenäisesti paino- ja värjäystyöpajassa. Opiskelija hallitsee valotetun painokaavion valmistuksen ja orientoituu vastuullisen suunnittelun periaatteisiin.

Tekstiili- ja vaatetusmateriaalien perusteet:

Opiskelija tuntee tärkeimmät tekstiili- ja vaatetusmateriaalit sekä ymmärtää niiden valmistusmenetelmät,
raaka-aineet ja ominaisuudet. Hän osaa hahmottaa materiaalivalinnan merkityksen omassa
suunnittelutyössään ja tunnistaa siihen liittyvät ekologiset näkökulmat. Lisäksi opiskelija tutustuu
erilaisten vaatteiden rakenteisiin ja tuotantoprosesseihin.

 

Neuleet ja neulokset:

Opiskelija tuntee kudeneulosten yleisimmät rakenteet ja osaa soveltaa niitä omassa suunnittelutyössään. Opiskelija ymmärtää materiaalin ja neulerakenteiden yhteisvaikutuksen, ja lankamateriaalien käytön neulesuunnittelun kontekstissa. Hän hallitsee käsineulekoneiden käytön ja neulerakenteiden merkitsemisen.

 

Laajuus: 10

Aikataulu: 13.09.2021 - 28.10.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anna-Mari Leppisaari, Outi Lehto, Kristiina Tengvall, Helmiina Hirviniemi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tekstiili- ja värjäysteknologia:

  Tekstiilivärjäyksen perusteet: tekstiiliraaka-aineet suhteessa tekstiiliväreihin, eri tekstiilimateriaalien värjääntyminen, tärkeimmät väriryhmät ja värjäysmenetelmät. Valotetun painokaavion valmistus ja kankaanpainannan perusteet. Työturvallisuus väri- ja apuaineiden käytön yhteydessä. Suunnittelutehtävä, joka perustuu taiteelliseen ilmaisuun värjäys- ja painomenetelmien avulla, ja sisältää teknisten tietojen järjestelmällisen dokumentoinnin.

  Toteutus ja työmuodot: Luennot, demonstraatiot ja muu lähiopetus, ohjattu harjoitustyö, itsenäinen työskentely ja kritiikit.

  Tekstiili- ja vaatetusmateriaalien perusteet:

  Luentosarja, jonka aiheina ovat tekstiili- ja vaatetusmateraalit ja
  niiden raaka-aineet, valmistusmenetelmät, alan standardit, materiaalien
  huolto, suunnittelijan materiaalivalinnat eri käyttötarkoituksiin ja kestävä
  kehitys tekstiili- ja vaatetusalalla. Lisäksi käydään läpi materiaalien rakenteet ja tuotantoprosessit.
  Harjoitustyönä tehdään 1-2 edellä mainittuihin aiheisiin liittyvää tehtävää.

  Toteutus ja työmuodot: Luennot, harjoitustehtävät, tentti.

  Neuleet ja neulokset:

  Kurssin aikana käsineulekoneilla toteutetaan taiteelliseen ilmaisuun pohjautuva näytemallisto neuloksia, sekä tietokortit jokaisesta näytteestä. Harjoitustehtävien avulla opiskelija perehtyy neulosten väri-, kuvio- ja rakennesuunnitteluun ja toteutustekniikoihin. Neulomisen lisäksi opiskelijat harjoittelevat neulosten analysointia ja neulerakenteiden merkintätapoja, sekä perehtyvät erilaisiin lankamateriaaleihin.

  Toteutus ja työmuodot: Luennot, demonstraatiot ja muu lähiopetus, ohjattu harjoitustyö, itsenäinen työskentely ja kritiikit.

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssin jokainen osa arvioidaan ensin erikseen, ja niiden perusteella annetaan kokonaisarvosana kurssista.

  Tekstiili- ja värjäysteknologia:

  Arvosteluperusteet: Harjoitustyöt ja osallistuminen opetukseen

  Harjoitustyön arvosteluperus

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  270 t yhteensä

  135 t kontaktiopetus

  87 t itsenäinen työskentely

  8 t kritiikit ja tentti

  40 t sisäistäminen ja itsereflektio

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tekstiili- ja värjäysteknologia: Pellonpää-Forss (2016) Värimenetelmät II, Värjäys, maalaus, kankaanpainanta, tekstiilitulostus

  Tekstiili- ja vaatetusmateriaalien perusteet- kurssilla tentitään seuraava kirja: Räisänen et al.Tekstiilien materiaalit. Finn Lectura 2016

  Kurssi on mahdollista suorittaa maksuttomasti opettajan kurssin alussa ilmoittamalla tavalla.

   

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan tulee vahvistaa osallistuminen kurssille olemalla läsnä ensimmäisellä luennolla. Kurssilla on 80 % läsnäolovelvollisuus. 

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I

  2021-2022 Syksy I

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3019

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Min. 5 opiskelijaa.

  Max. 14 opiskelijaa. Ilmoittautuminen Weboodissa. 

  Prioriteettijärjestys kurssille: 1. Muotoilun BA:n hopsatut opiskelijat 2. Design BA:n hopsatut opiskelijat 3. Textiles Material and Structure Minor hopsatut opiskelijat 4. Muotoilun BA:n vaihto-opiskelijat 5. muut muotoilun laitoksen opiskelijat 6. muut vaihto-opiskelijat