Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Hyväksytyn kurssin jälkeen opiskelija osaa 1 suunnitella ja toteuttaa empiirisen tutkimuksen 2 esittää kirjallisesti ja suullisesti tutkimuksen tulokset 3 perustaa suunnittelutyönsä tutkimustietoon

Laajuus: 7

Aikataulu: 28.02.2022 - 13.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Paavilainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Paavilainen
Kontakti: heidi.paavilainen@aalto.fi

Heidi on pitkään opiskellut ja opettanut muotoilun laitoksella. TaK ja TaM tutkinnot ovat tekstiilisuunnittelun alueelta ja TaT teollisen muotoilun alueelta. Väitöskirja käsittelee “muotoilun kotiutumista” eli sitä, miten muotoilusta tulee osa asumisen arkipäivää. Tutkimus pohjasi laadullisesti ja määrällisesti analysoituun pitkittäistutkimukseen, jossa haastateltiin ja valokuvattiin  pariakymmentä pääkaupunkiseudun kotitaloutta. Nykyisinkin jää jonkin verran aikaa jää tutkimukselle, kiinnostuksen kohteena käytettyihin materiaaliaaleihin ja tuotteisiin liittyvät tunnelmat ja arvostukset. Tutkimus liittyy kiertotalouden tarkasteluun erityisesti käyttäjän näkökulmasta.

Noora Yau

Kontakti: noora.yau@aalto.fi

Noora tekee väitöstutkimusta Fashion/Textile Futures-tutkimusryhmässä Muotoilun laitoksella. Tutkimus käsittelee nanoselluloosapohjaisia rakenteellisia värejä sekä värien soveltamista taiteeseen ja muotoiluun. Tavoitteena on kehittää  ympäristöä säästäviä rakenteellisia värejä yhteistyössä BiCMAT tutkimusryhmän kanssa.

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja raportoi yksilö- tai ryhmätyönä empiirisen tutkimuksen, jonka aiheena voi olla vuorovaikutus tai materiaalin ominaisuudet tai toteuttaa suunnittelun alaan liittyvän empiirisen kokeilun. Työmuodot: luennot, ryhmätyö, harjoitustehtävät

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kevään 2022 opintojaksolla opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja raportoi yksilö- tai ryhmätyönä empiirisen tutkimuksen, jonka aiheena voi olla materiaalitutkimus (esim materiaalin käyttäytymisen tutkimus) tai ihmisen kokemuksen tutkiminen muotoiluluotaimen avulla. Työmuodot: luennot, harjoitustehtävät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Harjoitustehtävä, 80% läsnäolo.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Työmuodot: Luennot ja harjoitustehtävät.

  Suorituksen arviointi edellyttää vähintään 80% osallistumista lähiopiskeluun sekä harjoitustehtävien palauttamisen. Arvosana määrittyy harjoitustehtävien perusteella.

  Harjoitustehtävistä opiskelija saa palautteen vähintään arvosanan muodossa, ja yleensä lisäksi kirjallisen palautteen. Arviointiperusteet kerrotaan tehtävänannon yhteydessä ja lisätietoa saa kurssin opettajalta.


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • 189h
  • Lähiopetus 30h
  • Itsenäinen työskentely 120h
  • Sisäistäminen ja itsearviointi 38h
  • Kurssipalaute 1h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssiesitteessä

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV

  2021-2022 Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3020

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

  Minimiryhmäkoko: 10 opiskelijaa; Maximiryhmäkoko: 60

  Hyväksymisjärjestys: Muotoilun pääaine, Muodin pääaine, Aalto Design BA

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  MT=Materiaalitutkimuksen orientaatio; MA=muotoiluantropologian orientaatio

  (MT+MA) Ma 28.2 klo 13:15-15 Opintojakson esittely. Tämä luento sisältää johdatuksen Empiirinen tutkimus opintojaksoon, joka koostuu kahdesta vaihtoehdosta: Materiaalitutkimus (MT), ja Muotoiluantropologia (MA). Kotitehtävän anto kaikille.
  (MT+MA) Ke 2.3. klo 9:15-15 Tutkimussuunnitelman laatiminen. Maija Fagerlund esittelee esimerkkejä ja ajattelutapaa. (Noora)


  (MA) Ma 7.3. klo 13.15-15 Muotoiluluotaimet ja muut itsedokumentoinnin menetelmät + Luotain-tehtävän anto (Heidi)
  (MT) Ke 9.3. klo 9:15-12 Tutkimusseminaari: oman aiheen esittely ryhmälle (Zoom) (Noora)
  (MT+MA) Ke 9.3. klo 13:15-max 17 Rakenteellisten värien tutkimus. Tutkimuskysymyksen ja aiheen rajaaminen (Noora)

  (MA) Ma 14.3. klo 13:15-15 Muotoiluantropologia. Mitä se on ja miksi sitä tehdään? + Tutkimusraportti, osatehtävä 1 (Heidi)
  (MT+MA) Ke 16.3. klo 9:15-12 Tutkimusraportin kirjoittaminen (Noora+Heidi). Tämän jälkeen pääasiassa itsenäistä työskentelyä ja ohjaustapaamisia.

  (MA) Ma 21.3. klo 13:15-15 Mielenkiintoisimmat ihmistä ja inhimillistä vuorovaikutusta kuvaavat teoriat + Tutkimusraportti, osatehtävä 2 (Heidi)

  (MA) Ma 28.3. klo 13:15-15 Muotoiluajattelu + Tutkimusraportti, osatehtävä 3 (Heidi)

  (MA) Ma 4.4. klo 13:15-15 Muotoiluantropologisen aineiston jäsentäminen ja tulkinta (Heidi)

  (MT+MA) Ke 13.4. klo 9:15-12 Opintojakson yhteinen loppukatselmus. (Noora ja Heidi)