Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelijalla on

-syventynyt ymmärrys keramiikan materiaalin ominaisuuksista ja käyttäytymisestä

-taito tutkia materiaalien ominaisuuksia ja sovelluksia itsenäisistä lähtökohdista käytännön suunnittelutyöhön liittyen

Laajuus: 3

Aikataulu: 12.01.2022 - 24.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Nathalie Lautenbacher, Sanna Palmu

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla jatketaan Estetiikka- ja sarjatuotanto -kurssin aikana suunnitellun, keraamisen valuesineen sarjallista toteutusta ja siihen sovellettavaa pintasuunnittelua. Opiskelijat toteuttavat empiirisen tutkimuksen keinoin sarjan erilaisia keraamisia massa- ja lasitenäytteitä, joita soveltavat suunnittelemaansa esineeseen.  Jokainen opiskelija ideoi, suunnittelee ja toteuttaa itsenäisen, pienimuotoisen materiaalikoesarjan. Koesarja dokumentoidaan kirjallisesti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, ohjaus, itsenäinen tutkimustyö ja sen dokumentointi. Kurssi arvostellaan ensisijaisesti toteutuneen tutkimusprosessin perusteella.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  81 t, josta

  32 t kontaktiopetus: luennot, ohjaus, kritiikit

  32 t itsenäinen työskentely

  16 t reflektointi

  1 t opiskelijan palaute

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Heikki Jylhä-Vuorio 1992: Keramiikan materiaalit. Taitemia

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3021

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  weboodi

  Vähimmäisoppilasmäärä: 6

  Enimmäisoppilasmäärä: 15

   

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Huom. luentojen ajankohdat etupäässä aamupäivisin:

  12.1. klo 9-12 Q101, klo 13-16 Q202 

  14.1. 9-12 Q101

  19.1. 9-12 Q101, klo 13-16 R107

  21.1. 9-12 Q101

  26.1. 9-12 R107

  2.2. 9-12 R107

  16.2. 9-12 R107

  23.2. Näyttelynrakennus / FK Lobby

  24.2. 9-12 Loppukatselmus