Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:

 • Ymmärtää lasin valmistustekniikoiden merkityksen ja mahdollisuudet tuotteen suunnitteluprosessissa ja käytössä sekä materiaaliekologian merkityksen studiotuotannossa.
 • Ymmärtää yhteistyön ja kommunikaation roolin ja merkityksen lasin studiotuotannossa.
 • On perehtynyt lasimateriaalin ominaisuuksiin, värinkäyttötapoihin ja näiden merkitykseen ja mahdollisuuksiin lasinvalmistuksessa.
 • Osaa soveltaa oppimiaan teknisiä tietoja ja taitoja omassa luovassa työssään

Laajuus: 10

Aikataulu: 28.02.2022 - 31.08.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kirsti Taiviola, Nathalie Lautenbacher

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Opettaja Kirsti Taiviola

kirsti.taiviola@aalto.fi, ennen kurssin alkamista: kirsti@sula.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla perehdytään lasin studiotuotantotekniikoihin kuten muottiin puhallukseen ja vapaasti puhaltamiseen sekä lasinvalmistuksessa käytettäviin muotti- ja värjäysteknologioihin.

  Opetus koostuu sekä suunnittelu- ja harjoitustehtävistä että käytännön työpajatyöskentelystä sekä kuuman että kylmän lasin kanssa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitustehtävät, oppimispäiväkirja, kritiikit. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, läsnäoloa kontaktiopetukseen varattuina aikoina ja aikataulun mukaisesti palautettuja harjoitustöitä.

  Arvosteluperusteet: vähintään 80% läsnäolo, työprosessin sujuvuus sekä lopputulosten keksinnöllisyys, taiteellinen taso ja soveltuvuus kyseiseen materiaaliin ja tekniikkoihin sekä mahdollisen oppimispäiväkirjan taso.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  270 t josta

  90 t kontaktiopetus: luennot, demonstraatiot, ohjaus, arviointi

  125 t itsenäinen työskentely

  54 t reflektointi

  1 t opiskelijan palaute

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Thompson, Rob 2009. Manufacturing Processes for Design Professionals. London: Thames & Hudson

  Lisämateriaali ilmoitetaan erikseen kurssin alkaessa.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Varadekaani Rasmus Vuoren päätös pandemiatilanteessa 2021: The max amount of students 2020-2021 has changed.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV

  2021-2022 Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3022

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

  2020-2021: Vähimmäisopiskelijamäärä 8, Enimmäisopiskelijamäärä 14

  2021-2022: Vähimmäisopiskelijamäärä 8, Enimmäisopiskelijamäärä 15

  https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

  Etusijalla muotoilun pääaineen opiskelijat

   

   

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Päivitetty 4.2.2022

  HUOM. kurssin aikataulu muuttuu!

  Tähän on syynä uuden lasiuunin toimituksen viivästyminen.

  Kurssi siirretään siksi osaksi kesälle. Opetus ajoittuu seuraavasti kolmelle ajanjaksolle:

  1. osa: 28.2. - 25.3. / periodin IV neljä ensimmäistä viikkoa, kontaktiopetus kuten aikataulussa ma, ke + to tai pe) huom. periodin loppuosa vapaa - ei opetusta

  2. osa: 6.6. - 17.6. / periodin IV päätyttyä, kaksi viikkoa

  3. osa: 22.8. - 2.9. / ennen I syysperiodin alkamista, kaksi viikkoa

  Tarkempi päiväkohtainen aikataulu kurssin alkaessa. Kurssille ilmoittautuminen on nyt käynnissä, ja se päättyy 21.2.