Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija

 • ymmärtää ja osaa kertoa digitaalisten työkalujen merkityksestä suunnittelussa
 • osaa hyödyntää valittuja digitaalisia 2D- ja 3D-työkaluja suunnitteluprosessissaan tuottaakseen representaatioita suunnitelmistaan suunnittelun edistämiseksi tietotasolla, ja luomaan digitaalisesti tuotettuja artefakteja.
 • ymmärtää eri työkalujen vahvuudet ja heikkoudet, ja osaa hyödyntää niitä edukseen ja välttää mahdolliset haitat suunnitteluprosessissaan

Laajuus: 7

Aikataulu: 10.01.2022 - 18.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Anssi Ahonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Vastuuopettaja: Anssi Ahonen      anssi.ahonen@aalto.fi     +358504759905

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla opitaan käyttämään käytännönläheisten suunnitteluharjoitusten avulla olennaisia digitaalisia 2D- ja 3D-työkaluja. Kyseiset työkalut on valittu sillä perusteella, että niiden oppiminen on perusteltua riippumatta opiskelijan suuntautumisesta myöhemmin. Digitaalista suunnittelua pyritään lähestymään kurssilla luovana prosessina, eikä pelkästään loppurepresentaation tai spesifikaation tuottamisen näkökulmasta.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssin tässä toteutuksessa tutustutaan mm:

  Pintamallinnukseen (Rhinoceros)

  3D-visualisointiin (Keyshot)

  Kuvankäsittelyyn ja 2D kuvien tekemiseen (Photoshop)

  Muotoilun presentaatiomateriaalien tekemiseen.


  Opetus tapahtuu etänä (Zoom) ja ohjelmistoja käytetään luokkien etäkäytön avulla. Opetus koostuu luennoista, ohjatuista harjoituksista, työpajoista, itsenäisestä työskentelystä ja presentaatioista.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arviointi tapahtuu harjoitustöiden perusteella, syllabuksessa jaettavan asteikon mukaisesti.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssiarvosanaan vaikuttavat lopputehtävän lisäksi osallistumisen aktiivisuus, harjoitusten palautukset sekä prosessi. 


  Arvosanan muodostuminen: 

  Lopputehtävän A-osio 60% + B-osio 40%   -> C-osio, aktiivisuus jne. voivat nostaa tai laskea kokonaisarvosanaa.


  Arviointi 0-5


Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  189h kokonaistyöaika, josta

  70h lähiopetus

  80h itsenäinen työskentely

  38h sisäistäminen ja itsearviointi

  1h kurssipalautteen anto

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Verkko-opetusmateriaalia itsenäiseen opiskeluun. Lukupaketti ilmoitetaan kurssin syllabuksessa ennen kurssia.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Adoben ohjelmistot yms:

  Linkedinlearning


  Rhinoceros:

  Rhinoceros: https://www.rhino3d.com/en/tutorials/

  Linkedinlearning


  Keyshot:

  https://www.keyshot.com/resources/learning/tutorials/

  https://www.keyshot.com/resources/learning/quick-tips/

  https://www.keyshot.com/resources/learning/webinars/

  Linkedinlearning


  (Muut verkkomateriaalit, linkit)


  Tämän lisäksi kurssin harjoitustöitä ja niihin liittyviä tutoriaaleja tulee saataville MyCoursesiin Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Läsnäolo hyväksyttyyn suoritukseen 80% luennoista, jotka mainittu syllabuksessa.

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät III

  2021-2022 Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3023

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Minimi opiskelijamäärä 15

  Maksimi opiskelijamäärä 30

  Prioriteetti Muotoilun pääaineen opiskelijat 1. vsk; 2. vsk; 3.vsk; muut