Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Hyväksytyn kurssin jälkeen opiskelija 1 tuntee suunnittelun keskeisimmät käsitteelliset jäsennykset ja osaa kuvata jäsennysten tärkeimmät erityispiirteet 2 osaa analysoida ja kehittää kestävän kehityksen mukaista suunnittelutoimintaa käsitteellisen ymmärryksen perusteella 3 osaa perustaa suunnittelutyönsä käsitteelliseen ymmärrykseen suunnitteluprosessin lähtökohdista, tavoitteista ja toimintamahdollisuuksista

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.11.2021 - 15.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Heidi Paavilainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin suunnittelun teoriaa käsitteleviin teksteihin. Pääpaino on pohtia käsitteellistyksiä suhteessa toisiinsa ja käytännön suunnittelutyöhön sekä kestävän kehityksen mukaista suunnittelua suhteessa suunnitteluprosessin kuvauksiin ja käsitteellistyksiin. Työmuodot: Luennot, ryhmätyöskentely (80% läsnäolo), harjoitustyöt. Vaihtoehtoisesti kurssin  voi opiskella itsenäisesti ja tenttiä sähköisesti.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Ilmoitetaan kurssiesitteessä

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3024

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi