Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • ymmärtää erilaisten muottien suunnittelun periaatteet sarjallisessa tuotannossa
 • hallitsee keraamisen, valettavan esineen moniosaisen muotinteon
 • osaa soveltaa oppimaansa suunnittelutyössä ja perustella tekemänsä esteettiset ratkaisut

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.11.2021 - 08.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Nathalie Lautenbacher

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppilaat analysoivat kurssilla esineympäristön esteettisiä ominaisuuksia visuaalisten esimerkkien, kirjallisuuden, eri harjoitustöiden sekä niiden pohjalta käytävien ryhmäkeskustelujen kautta. Sarjavalmistuksen valmistusprosessin ymmärtämiseksi kurssilla käytetään esimerkkinä keraamisen esineen valmistusta moniosaisen kipsimuotin avulla. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat esineen, jonka mallinteossa hyödynnetään mm. tietokoneavusteista suunnittelua ja vertaillaan eri mallimateriaalien suomia mahdollisuuksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, kirjallisuus, seminaaritapaamiset, itsenäinen suunnittelutyö. Kurssi arvostellaan ensisijaisesti toteutuneen suunnitteluproduktion perusteella: idea, materiaalin käsittely ja kokonaisuuden viimeistely

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  135 t, joista

  54 t kontaktiopetus: luennot, ohjaus

  53 t itsenäinen työskentely

  27 t reflektointi

  1 t opiskelijan palaute

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Yanagi, Soetsu 2018. The Beauty of Everyday Things. Penguin Classics. Clays Ltd, UK

  Chapman, Jonathan. 2005. Emotionally Durable Design: Objects, Experiences & Empathy. Cromwell Press, Trowbridge.

  Norman, Donald A. 2004. Emotional Design Why We Love (Or Hate) Everyday Things. Basic Books, New York.

  Thompson, Rob 2009. Manufacturing Processes for Design Professionals. London: Thames & Hudson

  Lukuaineisto luettavissa kurssin Mycourses-sivulla ennen kurssin alkamista 

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3026

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

  enimmäisopiskelijamäärä 26