Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin onnistuneesti suoritettuaan opiskelija:
- tuntee käyttäjäkeskeisen muotoilun taustat ja perusteet
- osaa tehdä suunnitelman käyttäjäkeskeiselle muotoilu- ja tutkimusprojektille
- on kokeillut onnistuneesti käyttäjätiedon hankinnan ja analyysin menetelmiä ja ideoinut niiden pohjalta käyttäjälähtöisiä tuotekonsepteja
- pystyy analysoimaan, millainen tuoteprototyyppi parhaiten soveltuu tuoteideoiden konkretisointiin, arviointiin ja/tai kommunikointiin
- on hankkinut kokemusta tuotekehitystiimin jäsenenä toimimisesta.

Näiden oppimistulosten pohjalta opiskelija ymmärtää, millaisia näkökulmia, kysymyksenasetteluita ja haasteita ihmisen ja muotoillun ympäristön yhteensovittamiseen liittyy.

Laajuus: 10

Aikataulu: 28.02.2022 - 08.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Antti Salovaara, Anssi Ahonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi koostuu luentosarjasta, ryhmässä tehtävästä harjoitustyöstä ja itsenäisestä kirjoitustehtävästä. Kurssilla on yhteinen prototyyppiin tähtäävä tehtävänanto, jossa tehtävänä on tunnistaa käyttäjätutkimuksen avulla käyttäjän kokema ongelma ja suunnitella ongelmaan ratkaisuja, joita arvioidaan ja kehitetään yhdessä käyttäjän kanssa.

  Ryhmässä tehtävä harjoitus sisältäen käyttäjätiedon hankinnan, tuotesuunnittelun, prototypoinnin, yhteissuunnittelun ja arvioinnin sekä tulosten raportoinnin ja esittelyn. Itsenäisessä kirjoitustehtävässä hyödynnetään alan kirjallisuutta ja käsitellään käyttäjälähtöistä suunnittelua.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Arvosteluperusteet: käyttäjätutkimus, tuotesuunnittelu ja prototypointi, ryhmätyöskentely, harjoitustehtävät. Arviointi perustuu ryhmätyöskentelyn aktiivisuuteen, käyttäjätutkimuksen ja tuotesuunnittelun oivaltavuuteen ja huolellisuuteen ja kirjoitustehtävän paneutuneisuuteen. Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan kurssin alussa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot ja ohjaustilaisuudet 48 h

  Ohjattu harjoitustyö 115 h

  Kirjoitustehtävä 30 h

  Kurssityön esittely 20 h

  Palaute kurssin toteutuksesta 3 h

  Omalla ajalla tapahtuva sisäistäminen 54 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssityöt tehdään asiakkaalle, jonka kanssa kurssilla käytetään aineettomien oikeuksien siirtosopimusta (IPR). Kurssille osallistuessaan opiskelijan täytyy hyväksyä tämän valmiiksi neuvotellun sopimuksen noudattaminen.

  Kurssin kirjallisuus ilmoitetaan kurssiesitteessä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  80% läsnäoloa edellytetään kontaktiopetuksessa

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Kevät IV

  2021-2022 Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MUO-C3027

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  WebOodi

  Minimiosallistujamäärä 10, maksimiosallistujamäärä 50

  Kurssin osanottajat valitaan seuraavan järjestyksen mukaisesti: Muotoilun pääaineen opiskelijat, muotoilun sivuaineen opiskelijat, ja tämän jälkeen Inton järjestyksen mukaisesti https://into.aalto.fi/display/encoim/Planning+your+studies