Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee ja ymmärtää ainedidaktiikan opetusta, opiskelua ja oppimista tutkivana ja kehittävänä tieteenalana sekä kuvataideopetuksen ainedidaktisen tutkimuksen ajankohtaisia teemoja,
 • osaa rakentaa omaa taidekasvatusnäkemystään taidepedagogisen ja ainedidaktisen teorian ja käytännön avulla,
 • ymmärtää kuvataideopetuksen luonteen yleissivistävässä koulutuksessa ja hallitsee siihen soveltuvia opetus- ja työmuotoja ja osaa perustella niiden käyttöä eri tilanteissa,
 • ymmärtää opetussuunnitelma-ajattelua, tuntee perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden arvoperustan ja on saanut valmiuksia osallistua koulun opetussuunnitelman laatimiseen sekä osaa problematisoida opetussuunnitelmaa,
 • osaa soveltaa ainedidaktista tietoa kuvataideopetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja opetuksen aikaiseen arviointiin,
 • tuntee erilaisia opiskelun aikaisen palautteen antamisen menetelmiä,
 • osaa toimia luontevasti erilaisissa kuvataideopetukseen liittyvässä vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa.

Laajuus: 5

Aikataulu: 20.09.2021 - 18.01.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marja Rastas, Leena Knif

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

leena.knif@helsinki.fi

marja.rastas@aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Käsitellään kuvataiteen ainedidaktiikan ja taidepedagogiikan peruskysymyksiä. Perehdytään kuvataiteen opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointimuotoihin. Tarkastellaan pedagogisen vuorovaikutuksen kysymyksiä kuvataiteen oppiaineen kontekstissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi arvioidaan asteikolla 0 5. Ryhmäsuorituksen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä. Arvosana muodostuu kirjallisten suoritusten ja ryhmätehtävien pohjalta opintojakson osien arvosanojen opintopistein painotetuista keskiarvoista.

  Läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80%.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kontaktiopetus 25 t, itsenäinen työskentely ja ryhmätyö 110 t. Läsnäolo kontaktiopetuksessa vähintään 80%.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  • Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Helsinki: Opetushallitus. Saatavilla: http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki. Opetushallitus. Saatavilla: http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
  • Praktikumikäsikirja 2014. Saatavilla: http://www.helsinki.fi/behav/praktikumikasikirja/ 
  • Perusharjoittelun koulujen opetussuunnitelmat sekä kenttäkoulujen opetussuunnitelmat niissä harjoitteleville.
   • https://www.helsinki.fi/fi/harjoittelukoulut/helsingin-yliopiston-viikin-normaalikoulu
   • https://www.helsinki.fi/fi/harjoittelukoulut/helsingin-normaalilyseo
  • Luostarinen, A &

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  HUOM: Osa kurssin opetuskerroista järjestetään Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja osa Aalto-yliopistolla. Ajantasainen tieto opetuspaikoista löytyy kurssin MyCourses-alueelta.

  Kurssi on integroitu perusharjoitteluun (TAI-C1005). Opintojaksoja ei voi suorittaa erillisinä.  Kurssi käynnistyy 1. periodissa pakollisella infotilaisuudella, jossa tutustutaan kurssin ohjelmaan sekä perusharjoittelun yksilöllisiin aikatauluihin. 

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I-Kevät III

  2021-2022 Syksy I-Kevät III

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1015

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssi on pakollinen kuvataidekasvatuksen pääaineen kandidaattiopiskelijoille. Kurssille ei oteta muiden ohjelmien opiskelijoita.

   

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Ma 20.9. klo 16.30-19.00 Info, HY (lähiopetus, Siltavuorenpenger 10: 615, 616, 619)

  Ma 27.9. klo 13.15-17 HY (zoom)

  Ma 4.10. klo 13.15-17 HY (zoom)

  Ma 11.10. klo 13.15-17 HY (lähiopetus, Siltavuorenpenger 10: 616, 619)

  Ma 18.10. klo 16.15-17.30 AALTO (lähiopetus, tila ilmoitetaan myöhemmin) 

  Perusharjoittelu 25.10. - 17.12.2021

  Pe 26.11. klo 9.15-16 HY (lähiopetus, Siltavuorenpenger 10: 616, 619)

  Ti 18.1.2022 klo 9.15-12.00 AALTO (lähiopetus, tila ilmoitetaan myöhemmin)