Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi tarkastelee avantgardetaiteen historiallisia suuntauksia 1800-luvun lopun realisteista 1960- ja 70-lukujen taiteen kokeelliseen ilmapiiriin. Tarkastelun ytimessä on historiallisten avantgardeliikkeiden toimintatapoihin sisältynyt vaade yhteiskunnallisesta vallankumouksesta sekä kiinteiden taide- ja taiteilijakäsitysten horjuttamisesta: kysymys taiteen ja elämän välisestä suhteesta.

Laajuus: 5

Aikataulu: 03.11.2021 - 08.12.2021

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riikka Haapalainen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1900-luvun avantgardetaiteen teoriat, manifestit ja esteettiset käytännöt; case-analyysit ja avantgardististen menetelmien kokeilu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitukset, keskustelut, yksilö- ja ryhmätehtävät.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  42 h kontaktiopetus

  Pakollinen läsnäolo (min 80 %)

  93 h yksilö- ja ryhmätehtävät

  yhteensä 135 tuntia

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Luennot, harjoitukset, keskustelut, yksilö- ja ryhmätehtävät.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy II

  2021-2022 Syksy II

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TAI-C1176

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  Kurssi toteutuu mikäli vähintään 8 opiskelijaa

 • koskee tätä kurssikertaa

  lähiopetus