Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi

- selviydyt melko hyvin monissa työelämän viestintätilanteissa. Osaat esimerkiksi ehdottaa ja reagoida ehdotukseen palavereissa sekä kertoa työkokemuksestasi.

- selviydyt tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa matkustaessasi ranskankielisessä maassa.

- tunnet työelämään liittyvää erikoissanastoa ja käsitteistöä.

- pystyt lukemaan esimerkiksi artikkeleita apuvälineitä käyttäen.

- osaat tuottaa lyhyehköjä tekstejä ranskaksi.

- ymmärrät paremmin ranskankielistä kulttuuria ja sen piirteitä arki- ja työelämän tilanteissa.

Laajuus: 3

Aikataulu: 01.03.2022 - 07.04.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Päivi Lehto-Peura, David Erent

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A2

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: English, Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Tällä kurssilla tarkastellaan ranskan kieliopin perusteita ja kehitetään edelleen muodolllisia ja epämuodollisia viestintätaitoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 24-36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen (10 %) Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

  2. Tuntitestit ja/tai kirjalliset tehtävät (20 %)

  3. Suullinen koe ja/tai suulliset tehtävät (20 %)

  4. Kirjallinen tentti (50 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - kontaktiopetus 24-36 t

  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 57-45 t

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Objectif express 2 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN: 9782014015751)

   

   

   

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I ,Kevät III

  2021-2022 Syksy II (online), Kevät IV

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-4340

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä tunnilla.