Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi:

- osaat kommunikoida tuttujen vakioilmaisujen avulla arki- ja työelämän helpoissa
tilanteissa. Pystyt mm. esittelemään itsesi ja vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin ranskaksi.

- osaat laatia lyhyitä kirjallisia viestejä tuttujen sanontojen ja lauserakenteiden avulla.

- ymmärrät helpohkon tekstin keskeisen sisällön apuvälineitä käyttäen.

- tunnistat ja ymmärrät jonkin verran ranskankielisten maiden tapakulttuurien erityispiirteitä.

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.01.2022 - 16.02.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Päivi Lehto-Peura, David Erent

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden): A1

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kielen perusrakenteiden sekä arki- ja työelämän suppean perussanaston omaksuminen, arki- ja työelämän yksinkertaisten asioimistilanteiden harjoittelu ja tapakulttuuriin tutustuminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  1. Luennot 36 t, aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä luennoilla että itsenäisesti (30 %). Pakollinen läsnäolo 80 %. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä luennolla.

  2. Kirjalliset ja/tai suulliset tehtävät (20 %)

  3. Kirjallinen tentti (50 %)

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  - kontaktiopetus 36 h

  - opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Objectif express 1 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN 9782011560070)

   

   

   

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi edellyttää säännöllistä läsnäoloa. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

   

  Opetusperiodi:

  2020-2021 Syksy I, Syksy II, Kevät III (online), Kevät IV,Kevät V

  2021-2022 Syksy I, Syksy II, Kevät III (online), Kevät IV, Kevät V

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-4310

  Ilmoittautuminen: Lukuvuonna 2021-2022 opetukseen ilmoittaudutaan WebOodin sijaan Sisussa (sisu.aalto.fi).

  WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä tunnilla.