Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

 • Efter genomförd kurs har du utvecklat din förmåga att kommunicera trovärdigt och övertygande i din roll som expert.
 • Du har blivit säkrare på att kommunicera i olika muntliga och skriftliga arbetsrelaterade sammanhang, t.ex. pitchar, förhandlingar, rapporter och anvisningar.
 • Du kan använda ett klart och funktionellt språk anpassat efter målgrupp och situation.
 • Du kan också bearbeta din framställning utgående från respons och genom att utnyttja lämpliga språkliga verktyg.

Omfattning: 5

Tidtabel: 03.03.2022 - 05.05.2022

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Sofia Sevon

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • I kursen har du möjlighet att välja vilka former av muntlig och skriftlig kommunikation du fokuserar på, t.ex. vetenskapliga texter, produktbeskrivningar, rapporter, pressmeddelanden, debatt.
  • Du skriver olika slags texter och tränar på sådan typ av muntlig kommunikation som är relevant för dig i din framtida roll som expert och/eller ledare.
  • Du får insikt i vad som är kännetecknande för framgångsrik kommunikation.
  • I kursen ingår respons, självutvärdering och videoinspelning.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Skriftliga uppgifter
  • Muntliga presentationer och diskussioner
  • Aktivt deltagande i undervisningen

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Kursen ordnas som närstudiekurs i perioderna 4-5, då med kontaktundervisning 24 h och självständigt arbete 57, 84 eller 111 h.

  Kursen kan också genomföras som självstudier 3-5 studiepoäng (81-135 h) där det ingår planerings- och handledningsträffar enligt behov.

DETALJER

Studiematerial
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Studiematerial enligt lärarens anvisningar.

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Kursen är avsedd för alla tuderande med svenska som modersmål/skolbildningsspråk vid alla högskolor på Aalto-universitetet. Kursen är även lämplig för tvåspråkiga studerande (finska och svenska) samt för övriga studerande med mycket goda kunskaper i svenska. 

  Kursen (3 sp.) ingår i de obligatoriska språk- och kommunikationsstudierna för konstkandidatexamen och EK-examen.

  Obs! Kursen ordnas på två olika sätt, som närstudiekurs och som självstudier enligt flexibel tidtabell.

   

  Undervisningsperiod:

  2020-2021 Höst I-Vår V, Vår IV-V

  2021-2022 Höst I-Vår V, Vår IV-V

  Kursens webbplats: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5000

  Anmälning: Anmälan till undervisningen för läsåret 2021-2022 sker i Sisu, inte i WebOodi.

  På WebOodi