Obs! Kursbeskrivningen bekräftas för två läsår åt gången och till exempel lärandemål, bedömningsmetoder och centralt innehåll förblir i huvudsak oförändrade. Det är ändå möjligt att göra ändringar till kursens förverkligande, som kontaktundervisningens organisation, betoningen av bedömningsmetoder eller kursmaterial, med hjälp av kursbroschyren.

LÄRANDEMÅL

 • Efter slutförd kurs kan du presentera och tala om t.ex. ett tema inom ditt eget ämnesområde.
 • Du kan också diskutera och ställa frågor om teman relaterade till Aalto och/eller arbetsliv.

Omfattning: 1

Tidtabel: 05.10.2021 - 19.10.2021

Ansvarslärare (gäller under hela undervisningsplansperioden):

Ansvarslärare (gäller denna kursomgång): Hannele Airio, Hanna Husu

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång):

CEFR nivå (gäller under hela undervisningsplansperioden): B2

Undervisnings och prestationens språk (gäller denna kursomgång):

Teaching language: Swedish. Languages of study attainment: Swedish

INNEHÅLL, BEDÖMNING OCH ARBETSMÄNGD

Innehåll
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Under kursen lär du dig att hålla en presentation inom t.ex. ditt eget ämne.
  • Du får träna på att bygga upp din egen presentation och diskutera ditt tema.
  • På kursen får du öva på att ställa frågor och diskutera i grupp.
  • I en del av presentationerna ingår självbedömning. I kursen kan ingå övningar som spelas in på video.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • Regelbundet och aktivt deltagande i gruppdiskussionerna
  • Egen presentation och självbedömning

Arbetsmängd
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  • kontaktundervisning 6 h
  • förberedelse inför timmarna 21 h

DETALJER

Studiematerial
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Enligt lärarens anvisningar

Ersättande prestationer
Förkunskaper

TILLÄGGSINFORMATION

Tilläggsinformation
 • gäller under hela undervisningsplansperioden:

  Deltagandet bekräftas under den första lektionen.

  Obs! Kursen ordnas då den har minst 10 deltagare.

   

  Undervisningsperiod:

  2020-2021 Höst I,Vår III

  2021-2022 Höst I,Vår III

  Kursens webbplats: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-5818

  Anmälning: Anmälan till undervisningen för läsåret 2021-2022 sker i Sisu, inte i WebOodi.

  På WebOodi