Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

The workshop deepens and strengthens the students' personal approach, visual thinking, and technical skills.The learning outcomes vary and are related to each workshop and they will be described in detail in the course description of each study event.

On a successful completion of the course, students

- have learned and are able to present & share ideas, skills and practices related to the working processes studied in the workshop

- are able to apply their new skills and practices to their own work

- can contextualize the methodological approach of the workshop into the wider field of contemporary photography and dialogically assess their own practice in that frame.

 

Laajuus: 9

Aikataulu: 19.04.2022 - 25.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Hanna Weselius

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

hanna.weselius@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Personal work and group work in the guidance of the teacher of the workshop.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Lähtökohtana kurssilla käytetään dokumentaarista materiaalia historiasta (albumit, arkistot) ja/tai nykyajasta (media-aineistot).

  Tarkastelemme kriittisesti, minkälaisia kerronnan ääniä ja tekniikoita dokumentaarisissa materiaaleissa on ja miten erilaisia dokumentaarisia materiaaleja voi tulkita ja työstää fiktiivisessä tekstissä esimerkiksi muodon, kerronnan ja näkökulmaistamisen keinoilla. Pohdimme myös aineiston hankinnan ja
  työstämisen eettisiä kysymyksiä.

  Kurssi koostuu tapaamisista, joiden aikana perehdytään erilaisiin aineistoihin, tehdään lyhyitä harjoituksia ja käsitellään työpajamaisesti osallistujien tekstejä. Lisäksi kurssiin kuuluu tapaamisten välillä tehtäviä luku- ja kirjoitusharjoituksia.

  Kurssin alussa jokainen opiskelija valitsee teeman ja siihen liittyvät aineistot, joita työstää kurssin ajan. Kurssitehtäviin kuuluu eri kirjallisuuden lajeja lyriikasta esseeseen.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Typical ways of working are lectures, group discussions and hands-on work and practice. Methods vary from workshop to workshop.

 • koskee tätä kurssikertaa

  Kurssisuoritus arvioidaan tapaamisiin ja keskusteluihin osallistumisen ja kurssitehtävien perusteella.

  Arviointi hyväksytty/hylätty ei perustu kurssilla tuotettujen tekstien taiteellisen tason arvioimiseen, vaan opiskelijan aktiivisen oppimisprosessin onnistumiseen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  See details of the contact hours and other ways of working from the course description of each workshop.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Teacher will provide in the beginning of the course.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Process Workshop is a course with varying content. Course periods and content varies yearly.

  Opetusperiodi:

  2021-2022: V period

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-E305403

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

  The order of priority is as follows: 1. students for whom the course is compulsory for their major/programme and who have scheduled it for the current academic year in their personal study plan (HOPS); 2. exchange students for whom the course is a part of his/her officially approved learning agreement and scheduled to be taken during the current semester; 3. students for whom the course is compulsory for their major/programme and who have not completed it yet; 4. students, for whom the course is part of his/her major s or programme s alternative studies and has been scheduled in the student's PSP (HOPS) for the current academic year 5. students, for whom the course is part of his/her major s or programme s alternative studies and who have not completed the requisite number of credits for alternative studies yet; 6. students for whom the course is compulsory for their minor; 7. students, for whom the course is part of his/her minor subject s alternative studies and who have not completed the requisite number of credits for alternative studies yet; 8. students who have applied for the course through a student mobility scheme (internal mobility within Aalto University, flexible study right (JOO) studies etc.); 9. other students.

Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  ks. kurssin etusivu.