Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida omaa oppimistaan ja kehitystään
- määritellä omia vahvuuksiaan ja ominaisuuksiaan suunnittelijana
- kertoa erilaisista visuaalisen viestinnän muotoilun kentän työskentelyolosuhteista ja praktiikoista
- paikantaa omia taitojansa, tietojansa ja vahvuuksiansa kentällä
- esitellä omaa tuotantoaan ja osaamistaan
- perustella omia valintojaan suunnittelijana

Laajuus: 1

Aikataulu: 23.09.2021 - 25.05.2022

Vastuuopettaja (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tarja Nieminen, Markus Joutsela, Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Markus Joutsela (markus.joutsela@aalto.fi)

Tarja Nieminen (tarja.nieminen@aalto.fi)

Penni Osipow (penni.osipow@aalto.fi, p. 050 505 3675)


Kurssin CEFR-taso (voimassa koko opetussuunnitelmakauden):

Opetuskieli ja suorituskielet (koskee tätä kurssikertaa):

Teaching language: Finnish. Languages of study attainment: Finnish, Swedish

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oman praktiikan paikantaminen -kurssisarjan tarkoitus on seurata opiskelijan oppimista ja kehitystä sekä auttaa opiskelijaa hahmottamaan omaa paikkaansa visuaalisen viestinnän muotoilun laajalla kentällä. Ensimmäisen vuoden kurssiin sisältyy vierailuja erilaisissa visuaalisen viestinnän muotoilun työpaikoissa. Opintojen aikana opiskelija kerää omia oppimiskokemuksiaan ja töitään digitaaliselle alustalle. Hän arvioi omaa oppimistaan sekä suullisesti että kirjoittamalla. Opiskelija keskustelee omista töistään, kehityksestään ja suunnitelmistaan opettajien ja vertaisryhmän kanssa.
  Oman praktiikan paikantaminen 1 suoritetaan ensimmäisen opintovuoden opintoina, Oman praktiikan paikantaminen 2 toisen vuoden ja Oman praktiikan paikantaminen 3 kolmannen vuoden opintoina.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Portfolion kehittäminen, oman työskentelyn ja oppimisen arviointi. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Opiskelijan työtä yhteensä 27 h, josta

  Kontaktiopetus: 20 h
  Itsenäinen työskentely: 7 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Korvaavuudet
Esitiedot
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Esitiedot

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • voimassa koko opetussuunnitelmakauden:

  Kurssi on tarkoitettu vain kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun 1. opintovuoden pääaineopiskelijoille. Minimiosallistujamäärä, jolla kurssi toteutetaan: 5.

  Opetusperiodi:

  2020-2021

  (2021, 2022) - Ei opetusta

  Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=DOM-C1074

  Ilmoittautuminen: Sisu-järjestelmä korvaa Oodin 9.8.2021 alkaen. Kursseille ottamisen priorisointijärjestys Aalto ARTSissa vahvistettujen priorisointikriteereiden mukaisesti, https://www.aalto.fi/fi/palvelut/kursseille-ilmoittautuminen-ja-priorisointijarjestys-taiteiden-ja-suunnittelun

 • koskee tätä kurssikertaa

  Portfolio-ohje

  A. Tallenna portfolioon kerran viikossa työvaiheitasi
  kuvin ja lyhyin tekstein (esim. screen shotit, valokuvat prosessista, luonnokset, valmiit työt).
  Lisää kaikkiin kuviin kuvateksti.

  B. Kuvaile lyhyesti kurssiviikon tapahtumat: mitä opit ja oivalsit, missä onnistuit ja mikä meni pieleen.

  C. Toimita kurssin vastuuopettajalle linkki portfolioosi.


Kurssin aikataulu
 • koskee tätä kurssikertaa

  Lukuvuoden 2021–2022
  kurssipäivät

  Torstaisin 23.9.–21.10.
  kello 13.15.–15
  työpaikkatutustumiset.

  Maanantai 29.11.20 kello 9.15–15
  ensimmäinen portfoliotapaaminen
  kandistudiolla.

  Keskiviikko 25.5. kello 9.15–15
  toinen portfoliotapaaminen
  kandistudiolla.